eafriedman1_Kazi Salahuddin RazuNurPhoto via Getty Images_mother child doctor Kazi Salahuddin Razu/NurPhoto via Getty Images

Jak dosáhnout rovnosti ve zdraví

WASHINGTON – V roce 2015 se svět zavázal k dosažení cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG) – rozsáhlé agendy zahrnující prakticky všechny aspekty rozvoje – do roku 2030. Až dosud však svět nezaujal promyšlený, systémový a inkluzivní přístup potřebný k eliminaci nerovností, jež brání miliardám lidí těšit se z dlouhého a zdravého života.

Loňská zpráva Organizace spojených národů o pokroku při naplňování SDG ukázala, že počet lidí strádajících hladem ve skutečnosti roste, stejně jako roste počet případů malárie. Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu se navíc důsledky klimatických změn projevují mnohem rychleji, než se předpokládalo. Nejchudší a nejzranitelnější lidé světa jimi budou postiženi nejhůře.

Tato cesta nepovede k naplnění závazku obsaženého v rámcovém dokumentu SDG s názvem Agenda pro trvale udržitelný rozvoj, totiž že „nikdo nebude opomenut“. To by nás však nemělo překvapovat. Svět vyvinul jen omezené úsilí o vymýcení nerovnosti a to platí i o oblasti lidského zdraví. Rozvojové cíle tisíciletí, které SDG předcházely, sice v mnoha zemích znamenaly mírné zvýšení rovnosti ve zdraví, avšak v nezanedbatelné menšině států se chudší segmenty populace propadly ještě hlouběji.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/kCStYzbcs