women waiting at clinic The Washington Post/Getty Images

Příliš mnoho zdravotnických klinik poškozuje rozvojové země

FREETOWN, SIERRA LEONE – Dárcové typu Světové banky nebo Světové zdravotnické organizace často naléhají na rozvojové země, aby investovaly do národních zdravotnických systémů. Ačkoliv se však překotné budování klinik a dalších léčebných zařízení i v nejodlehlejších regionech může jevit jako přímočarý přístup k zajištění všeobecného pokrytí obyvatelstva zdravotní péčí, ukazuje se, že realita je poněkud jiná.

Nedávná epidemie eboly v západní Africe zdůraznila potřebu silnějších, efektivnějších a odolnějších zdravotnických systémů v rozvojových zemích. Když však země ukvapeně budují další kliniky, bývají takto vzniklé kapacity občas „šité horkou jehlou“ a postrádají vybavení, dodávky i personál potřebné k účinnému poskytování životně důležitých zdravotnických služeb.

Během svých četných návštěv venkovských oblastí v rodné Sieře Leone jsem viděl hezkých pár zdravotnických zařízení, bez kterých by se komunity obešly. Například nově rekonstruovaná klinika v Masunthu měla jen velmi skrovné vybavení a v kohoutcích netekla voda. Zařízení v nedalekých městech Maselleh a Katherie zase měla rozpraskané zdi, do střech zatékalo a uvnitř bylo tak málo úložných prostor, že jehly a zdravotní karty musely ležet naskládané na podlaze.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/vOwW8xQ/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.