Kam míří lékařská péče

Jedním z nejdůležitějších úkolů ve zdravotnickém výzkumu v příštích deseti letech bude integrace pokroků v oblasti biologie, materiálového inženýrství, chemie a bioinženýrství s cílem vytvořit revoluční novou generaci lékařských přístrojů a systémů podávání léků. Hlavním problémem výzkumníků v těchto rozmanitých oborech tak nemusí být absence vědeckého pokroku, ale spíše nedostatek adekvátní interdisciplinární kvalifikace.

Klíčová oblast výzkumu se bude týkat tkáňového inženýrství, které obvykle zahrnuje spojování buněk savců (včetně buněk kmenových) s materiály na bázi polymerů za účelem tvorby nových tkání či orgánů. Dnes se odhaduje, že téměř polovinu celostátních výdajů na zdravotnictví lze připsat ztrátě tkání či selhání orgánů. Schopnost vytvářet nová játra, páteřní míchy, srdce, ledviny a řadu dalších tkání či orgánových soustav by mohla radikálně snížit dobu hospitalizace pacientů, zmenšit jejich utrpení a prodloužit jim život.

To je pochopitelně spojeno s obrovskými překážkami. Především musí být nalezen vhodný zdroj pro dostatečně rychlou výrobu dostatečně široké nabídky diferencovaných buněk. Kmenové buňky představují potenciálně významný zdroj, ale nejprve je třeba překonat obtíže s kontrolou jejich diferenciace a růstu, jakož i s jejich odmítáním imunitním systémem člověka.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/q2zQPBk/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.