Nesnadné otázky ohledně snadných rozvojových peněz

Dosažení Rozvojových cílů tisíciletí (RCT) do roku 2015 je obrovská výzva, před níž stojí mezinárodní společenství, a existuje široce rozšířená shoda, že k jejich splnění je nezbytné navýšit externí pomoc. Otázkou teď tedy není zda pomoc rozšířit, nýbrž jak nejlépe ji financovat.

Hledání dalších a stabilnějších prostředků financování potřebných ke splnění RCT vyústilo v rozmanité návrhy na zavedení inovativních mechanismů financování a odpouštění dluhů, předložené zejména britským ministrem financí Gordonem Brownem. Široká škála navržených postupů jak posílit zdroje určené na rozvojovou pomoc však vyvolává nesnadné otázky ohledně řádné rovnováhy mezi objektivními potřebami a zdravým a efektivním financováním.

Dárci i příjemci se musí ujistit o souladu mezi financováním a absorpční schopností. Musí také dbát na to, aby další oficiální financování a odpouštění dluhů nepokřivilo pobídky ani nevytvářelo morální hazard. Nové peníze by měly směřovat k těm, kdo si dobře vedou, ne prostě k těm, koho souží dluhy.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/Grx70Dn/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.