0

Štěstí, peníze a jejich rozdávání

Byli byste šťastnější, kdybyste byli bohatší? Mnoho lidí věří že ano. Výzkum prováděný po mnoho let ale naznačuje, že větší jmění s sebou nese větší štěstí jen na dosti nízkých příjmových úrovních. Lidé ve Spojených státech jsou například v průměru bohatší než Novozélanďané, ale šťastnější nejsou. Ještě dramatičtěji vyhroceno, lidé v Rakousku, Francii, Japonsku a Německu se nezdají o nic šťastnější než lidé v mnohem chudších zemích, jako je Brazílie, Kolumbie a Filipíny.

Srovnávat různé státy s odlišnými kulturami je těžké, ale tentýž efekt se vyskytuje uvnitř jednotlivých zemí, kromě osob na velice nízké příjmové úrovni, například pod hranicí 12 tisíc USD za rok v USA. Nad touto mezí nemá zvýšení příjmu na štěstí lidí žádný podstatnější vliv. Američané jsou v současnosti bohatší než v 50. letech minulého století, a přece nejsou šťastnější. Občané USA v dnešním pásmu středně vysokých příjmů – tedy s rodinným příjmem 50-90 tisíc USD – jsou šťastni téměř stejnou měrou jako movití Američané, s rodinnými příjmy nad 90 tisíc USD.

Většina průzkumů pocitu štěstí se lidí jednoduše dotazuje, jak jsou spokojeni se svým životem. V takové studie nelze vkládat mnoho důvěry, protože hodnocení této celkové „spokojenosti se životem“ nemusí odrážet, kolik radosti lidem skutečně přináší způsob, jímž tráví svůj čas.

Můj kolega z Princetonské univerzity Daniel Kahneman se s několika spolupracovníky pokusil zjistit subjektivní pocit spokojenosti lidí tím, že se jich dotazovali na jejich náladu v častých intervalech během dne. V článku publikovaném 30. června v časopise Science informují, že jejich data potvrzují, že existuje jen malá korelace mezi příjmem a pocitem štěstí. Právě naopak, Kahneman a jeho kolegové zjistili, že lidé s vyššími příjmy stráví víc času činnostmi, které si spojujeme s negativními pocity, jako je napětí nebo stres. Místo aby měli víc času na odpočinek, stráví víc času v práci a dojížděním do práce. Často se ocitali v náladách, které popisovali jako podrážděnost, hněv, neklid a napětí.