Přímé měnové přestupky

MNICHOV – Německý ústavní soud zveřejnil dlouho očekávaný nález o programu „přímých měnových transakcí (OMT)“ Evropské centrální banky. Ten od svého spuštění v roce 2012 umožňuje ECB v nezbytném případě nákup neomezeného množství vládních dluhopisů problémových zemí eurozóny za předpokladu, že se dotyčné země zavážou dodržovat pravidla evropského záchranného fondu s názvem Evropský stabilizační mechanismus.

Tisíce Němců se obrátily na ústavní soud se žádostí o zrušení programu OMT, protože podle nich porušuje článek 123 Smlouvy o fungování Evropské unie, jenž zakazuje měnové financování vlád členských zemí eurozóny, a protože vystavuje německé občany coby daňové poplatníky značným rizikům. Soud se nyní plně ztotožnil s argumenty předkladatelů žádosti a konstatoval, že program OMT skutečně porušuje primární právo EU.

Místo aby však vydal formální rozhodnutí, které by omezilo Bundesbanku a německý parlament v jejich konání, což učinit mohl, postoupil ústavní soud celý případ Evropskému soudnímu dvoru (ECJ) ke konečnému rozhodnutí. Na první pohled se to může jevit jako slibný vývoj pro trhy, které s největší pravděpodobností očekávají, že Evropský soudní dvůr program OMT posvětí. Situace však není tak jednoduchá.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Lhp9nFD/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.