0

Chvíle pro Haiti

NEW YORK – Osud není k Haiti přívětivý. Bolest a utrpení v důsledku loňského zemětřesení byly již tak obrovské a od té doby se k nim přidaly ještě hurikán Tomas a výskyt cholery. Nyní v zemi sílí napětí kolem právě skončených voleb.

Epidemie cholery se rozšířila do všech deseti departementů země a také do hlavního města Port-au-Prince. Haitské ministerstvo veřejného zdraví uvádí, že se počet úmrtí blíží ke dvěma tisícům, přičemž počet nakažených přesahuje 80 000. Jelikož řada lidí nemá snadný přístup do nemocnic a klinik, představují tato čísla přinejlepším hrubý odhad. Týmy Organizace spojených národů se obávají, že skutečný počet úmrtí a stávajících infekcí může být ve skutečnosti až dvojnásobně vysoký.

Epidemie se očividně bude šířit dál. Je to důsledek kombinace obzvláště virulentního kmene cholery a dalších problémů ležících pod povrchem: slabého státního zdravotnického systému, špatných sanitárních podmínek a nedostatku čisté vody i dalších základních služeb. Světová zdravotnická organizace a Panamerická zdravotnická organizace (PAHO) odhadují, že by výskyt cholery mohl postihnout přibližně 400 000 lidí.

V době, kdy se mezinárodní společenství mobilizuje k reakci, máme dvě priority: za prvé snížit úmrtnost prostřednictvím účinné léčby a za druhé informovat obyvatelstvo, jak se postarat o sebe, o svou rodinu a o svou komunitu.

Jakkoliv je celkový obraz ponurý, existují i pozitivní zprávy. Epidemiologické statistiky jsou sice alarmující, ale míra úmrtnosti se v posledních týdnech snížila z 7,6% na 3,6%. Haitská vláda, agentury OSN i humanitární komunita rychle zavádějí léčebná a preventivní opatření. Zajišťují látky na čištění vody, provádějí rozsáhlé veřejné informační kampaně a pomáhají budovat léčebná centra.

Přesto je jedna věc zřejmá. Jakkoliv může být toto kolektivní úsilí obdivuhodné, jednoduše nestačí. Bez masivní a bezprostřední mezinárodní reakce se životy statisíců lidí ocitnou v ohrožení. Je na nás, abychom začali jednat s maximální rychlostí a s plným nasazením zdrojů.

Ze všeho nejdříve je nutné řešit naléhavou potřebu většího počtu center pro léčbu cholery. Zapotřebí je i více lékařů a zdravotnického personálu, který by tato centra provozoval. PAHO a WHO odhadují, že v příštích třech měsících bude zapotřebí dalších 350 lékařů, 2000 sester a 2200 příslušníků pomocného personálu.

Zapotřebí je také přibližně 30 000 komunitních zdravotníků a dobrovolníků, kteří pomohou personálně obsadit odhadovaných 15 000 center perorální rehydratace. Další by měli šířit osvětu a prosazovat lepší hygienu v táborech a komunitách. Je nezbytně důležité, aby byli Haiťané ve všech komunitách plně informováni o tom, jak se s touto nemocí bojuje, a aby chápali, že choleru lze při včasné diagnóze a nasazení léčby rychle vyléčit.

Nezbytných léků a materiálů je nedostatek: tablet na čištění vody, dezinfekčních prostředků na bázi chloru, antibiotik, kanystrů, mýdla, cisteren na vodu a materiálů na stavbu latrín. Zásoby perorálních rehydratačních solí se musí neustále doplňovat.

Není nijak překvapivé, že výskyt cholery je nejvyšší v haitských slumech a venkovských oblastech, kde mají lidé nejdále k pomoci. V táborech, kde po letošním zemětřesení nalezlo útočiště odhadem 1,3 milionu lidí, je výskyt paradoxně relativně malý. Důvod? Jsme tam přítomni se vším potřebným – s lékařskou pomocí, sanitárními prostředky a čistou vodou.

Chceme-li Haiti pomoci, aby si pomohlo samo, musíme rozšířit naše pole působnosti. Proto OSN a její partneři zveřejnili Mezisektorovou strategii reakce na choleru pro Haiti, výzvu k vyčlenění 164 milionů dolarů na podporu snahy mezinárodního společenství o potlačení výskytu této nemoci. Prozatím je projekt financovaný pouze z 20%.

Tato krize nebude krátkodobá, takže ani při formulaci naší reakce nemůžeme přemýšlet v krátkodobém horizontu. Miliony lidí se upínají k mezinárodnímu společenství v otázce bezprostředního přežití. Současně musí být naše reakce viděna v širším kontextu zotavení a dlouhodobého rozvoje. Klíčovou důležitost mají investice do základní infrastruktury – do čisté vody, kanalizace, zdravotnictví, školství a trvalého přístřeší.

Spolu s tím musíme pomoci posilovat haitské instituce. Haiti potřebuje silnou a legitimní vládu, aby překonalo překážky, které před ním leží. Nedávné volby byly milníkem na dlouhé a velmi obtížné cestě této země. Nesrovnalosti se však dnes zdají vážnější, než se původně předpokládalo. Napětí sílí. Političtí předáci musí předřadit národní zájem před osobní a stranické ambice.

OSN a mnoho jejích mezinárodních partnerů pomohou Haiti postavit se opět na nohy. V konečném důsledku však Haiťané mohou stát pouze na vlastních nohou. Jako národ jsou pozoruhodně pružní a stateční. Potřebují a zaslouží si naši podporu. Také však potřebují a zaslouží si silné státní vedení. Toto je chvíle pro Haiti.