0

Chvíle pro Haiti

NEW YORK – Osud není k Haiti přívětivý. Bolest a utrpení v důsledku loňského zemětřesení byly již tak obrovské a od té doby se k nim přidaly ještě hurikán Tomas a výskyt cholery. Nyní v zemi sílí napětí kolem právě skončených voleb.

Epidemie cholery se rozšířila do všech deseti departementů země a také do hlavního města Port-au-Prince. Haitské ministerstvo veřejného zdraví uvádí, že se počet úmrtí blíží ke dvěma tisícům, přičemž počet nakažených přesahuje 80 000. Jelikož řada lidí nemá snadný přístup do nemocnic a klinik, představují tato čísla přinejlepším hrubý odhad. Týmy Organizace spojených národů se obávají, že skutečný počet úmrtí a stávajících infekcí může být ve skutečnosti až dvojnásobně vysoký.

ttp protests

Free Trade in Chains

Chatham House’s Paola Subacchi examines the causes and consequences of today’s anti-globalization backlash, guided by insights from Stephen Roach, Dani Rodrik, Joseph Stiglitz, and other Project Syndicate commentators.

Epidemie se očividně bude šířit dál. Je to důsledek kombinace obzvláště virulentního kmene cholery a dalších problémů ležících pod povrchem: slabého státního zdravotnického systému, špatných sanitárních podmínek a nedostatku čisté vody i dalších základních služeb. Světová zdravotnická organizace a Panamerická zdravotnická organizace (PAHO) odhadují, že by výskyt cholery mohl postihnout přibližně 400 000 lidí.

V době, kdy se mezinárodní společenství mobilizuje k reakci, máme dvě priority: za prvé snížit úmrtnost prostřednictvím účinné léčby a za druhé informovat obyvatelstvo, jak se postarat o sebe, o svou rodinu a o svou komunitu.

Jakkoliv je celkový obraz ponurý, existují i pozitivní zprávy. Epidemiologické statistiky jsou sice alarmující, ale míra úmrtnosti se v posledních týdnech snížila z 7,6% na 3,6%. Haitská vláda, agentury OSN i humanitární komunita rychle zavádějí léčebná a preventivní opatření. Zajišťují látky na čištění vody, provádějí rozsáhlé veřejné informační kampaně a pomáhají budovat léčebná centra.

Přesto je jedna věc zřejmá. Jakkoliv může být toto kolektivní úsilí obdivuhodné, jednoduše nestačí. Bez masivní a bezprostřední mezinárodní reakce se životy statisíců lidí ocitnou v ohrožení. Je na nás, abychom začali jednat s maximální rychlostí a s plným nasazením zdrojů.

Ze všeho nejdříve je nutné řešit naléhavou potřebu většího počtu center pro léčbu cholery. Zapotřebí je i více lékařů a zdravotnického personálu, který by tato centra provozoval. PAHO a WHO odhadují, že v příštích třech měsících bude zapotřebí dalších 350 lékařů, 2000 sester a 2200 příslušníků pomocného personálu.

Zapotřebí je také přibližně 30 000 komunitních zdravotníků a dobrovolníků, kteří pomohou personálně obsadit odhadovaných 15 000 center perorální rehydratace. Další by měli šířit osvětu a prosazovat lepší hygienu v táborech a komunitách. Je nezbytně důležité, aby byli Haiťané ve všech komunitách plně informováni o tom, jak se s touto nemocí bojuje, a aby chápali, že choleru lze při včasné diagnóze a nasazení léčby rychle vyléčit.

Nezbytných léků a materiálů je nedostatek: tablet na čištění vody, dezinfekčních prostředků na bázi chloru, antibiotik, kanystrů, mýdla, cisteren na vodu a materiálů na stavbu latrín. Zásoby perorálních rehydratačních solí se musí neustále doplňovat.

Není nijak překvapivé, že výskyt cholery je nejvyšší v haitských slumech a venkovských oblastech, kde mají lidé nejdále k pomoci. V táborech, kde po letošním zemětřesení nalezlo útočiště odhadem 1,3 milionu lidí, je výskyt paradoxně relativně malý. Důvod? Jsme tam přítomni se vším potřebným – s lékařskou pomocí, sanitárními prostředky a čistou vodou.

Chceme-li Haiti pomoci, aby si pomohlo samo, musíme rozšířit naše pole působnosti. Proto OSN a její partneři zveřejnili Mezisektorovou strategii reakce na choleru pro Haiti, výzvu k vyčlenění 164 milionů dolarů na podporu snahy mezinárodního společenství o potlačení výskytu této nemoci. Prozatím je projekt financovaný pouze z 20%.

Tato krize nebude krátkodobá, takže ani při formulaci naší reakce nemůžeme přemýšlet v krátkodobém horizontu. Miliony lidí se upínají k mezinárodnímu společenství v otázce bezprostředního přežití. Současně musí být naše reakce viděna v širším kontextu zotavení a dlouhodobého rozvoje. Klíčovou důležitost mají investice do základní infrastruktury – do čisté vody, kanalizace, zdravotnictví, školství a trvalého přístřeší.

11,282 commentaries shared. Help us keep sharing.

Learn more

Spolu s tím musíme pomoci posilovat haitské instituce. Haiti potřebuje silnou a legitimní vládu, aby překonalo překážky, které před ním leží. Nedávné volby byly milníkem na dlouhé a velmi obtížné cestě této země. Nesrovnalosti se však dnes zdají vážnější, než se původně předpokládalo. Napětí sílí. Političtí předáci musí předřadit národní zájem před osobní a stranické ambice.

OSN a mnoho jejích mezinárodních partnerů pomohou Haiti postavit se opět na nohy. V konečném důsledku však Haiťané mohou stát pouze na vlastních nohou. Jako národ jsou pozoruhodně pružní a stateční. Potřebují a zaslouží si naši podporu. Také však potřebují a zaslouží si silné státní vedení. Toto je chvíle pro Haiti.