0

Změna vyprávění o Haiti

PORT-AU-PRINCE – Upřednostňování alternativních výdajů je obtížné v každé zemi. Je to však zejména obtížné na Haiti, kde se po letech falešné politiky snaží nově zvolená vláda expandovat ekonomiku a zlepšit blahobyt, zatímco čelí přetrvávajícím následkům masivního zemětřesení z roku 2010.

Každá země má omezené zdroje, ale Haiti má roční rozpočet pouze 2 miliardy dolarů, plus 1 miliarda dolarů zahraniční pomoci. Abychom toto číslo zasadili do kontextu, tak roční rozpočty dvou zemí o podobné velikosti co do populace, České republiky a Švédska, jsou 74 miliard dolarů, resp. 250 miliard dolarů.

Nejběžnější vyprávění o Haiti, které slýcháme, je to o velké potřebě – “nejchudší země na západní hemisféře” s chabou infrastrukturou a zdravotními problémy, které zahrnují nejvyšší hodnoty úmrtnosti u kojenců, dětí do pěti let a matek.

Když se však budeme soustředit na problémy, řekne nám to jen málo o tom, kde by mohli dárci či haitská vláda udělat největší rozdíl. Nový výzkumný projekt Haïti Priorise, financovaný kanadskou vládou a vedený mým think tankem Copenhagen Consensus, dělá přesně to prostřednictvím generování dat o nejsilnějších příležitostech k podpoře prosperity a zdraví pro nadcházející generace.

Haïti Priorise zadalo ekonomům (z nichž třetina jsou haitští státní zaměstnanci) 45 výzkumných záměrů na náklady a přínosy. Každý soubor výzkumníků zaujal standardní přístup a studoval tak rozdílné návrhy, jako je propojení farmářů na mezinárodní trh s uhlíkem, zlepšování produkce rýže, vytváření systémů varování proti povodním, zavedení mateřské pro muže, aby se tak do pracovní trh dostalo více žen a výuku pro mladé děti v jejich mateřském jazyce, kreolštině, namísto francouzštiny.

Významný panel tří uznávaných haitských ekonomů a amerického nositele Nobelovy ceny zvážil všech 85 konkrétních návrhů a provedl pohovory s autory výzkumu, než zveřejnil seznam priorit, který prezentoval prezidentovi Jovenel Moïse. V jejich top-ten seznamu je šest návrhů, které by využily krátkého období před a po porodu, kdy lze pro život dítěte udělat nejvíce.

haiti spending priorities

Podnícení vzdělávání v brzkém věku může vytvořit podmínky pro úspěch v dospělosti. Výzkum ekonoma v oblasti vzdělávání Atonu Rabbani ukázal, že dva roky her vedených učiteli by stály 157 dolarů na studenta. Známý a dlouhodobý experiment na Jamajce naznačuje, že takový projekt by pravděpodobně vedl k 35% nárůstu budoucích zisků. Každý vynaložený dolar by generoval návrat pro Haiti ve výši 17 dolarů.

U krátkodobějších benefitů by zvýšení pokrytí očkování u kojenců až na 90% do roku 2020 zachránilo více než 16 000 životů během následujících pěti let, jak tvrdí výzkum Magdine Flore Rozier Baldé z haitského ministerstva plánování. Stálo by to během následujících pěti let pouze 36 milionů dolarů a mělo výnos 13 dolarů na každý proinvestovaný dolar.

Panel také schválil lepší mateřskou a novorozeneckou zdravotní péči. Při nákladech 23,5 milionů dolarů za rok by tato intervence snížila mateřská úmrtí o 65% a zachránila více než 5 000 dětí, kdy by každý proinvestovaný dolar vynesl 18 dolarů ve společenském přínosu.

Jako svou druhou nejvyšší prioritu si panel schválil investice do snížení “skryté“ pohromy v podobě nedostatku mikronutrientů. Stephen Vosti z University of California, Davis a spoluautoři navrhli přidání železa a kyseliny listové do pšeničné mouky když je mletá či balená. Toto “posílení“ je v mnoha zemích běžné a může být přizpůsobeno k přidávání mikronutrientů do jakékoliv základní potraviny.

Takový program by měl největší efekt u těhotných žen a mladých dětí. Investice na úrovni 5 milionů dolarů během deseti let určená k posílení 95% zásob pšeničné mouky by ročně zabránily 140 úmrtím na defekty nervové trubice a více než 250 000 případů anémie.

Nálezy panelu odhalují silné a trvající výhody z investic, které jsou soustředěny na nejrannější a nejpodstatnější roky dětí. K zajištění toho, aby tyto děti jednoho dne mohly smysluplně přispět Haiti, je však zapotřebí zlepšení podmínek pro podnikání. Mnoho lidí věří, že největší překážkou pro ekonomiku je nedostatek spolehlivého zdroje energie. Vedoucím projektem významného panelu je reforma veřejné služby, Electricité d’Haïti (EDH).

Reforma je nevyhnutelná. EDH je insolvenční a potřebuje roční dotace ve výši 200 milionů dolarů, desetiny celkového rozpočtu Haiti. Zhruba 70% elektřiny je ztraceno, nebo ukradeno. Méně než třetina domácností má přístup k elektřině a to pouze na 5-15 hodin denně, což mnohé ponechává v temnotě a nutí obchody k nákupům drahých dieselových generátorů.

Průměrný Haiťan spotřebuje 39kWh ročně – zhruba 10% průměrné spotřeby v Ghaně a méně než kolik je potřeba na provoz průměrné americké lednice na jeden měsíc. Juan Belt, Bahman Kashi a Jay Mackinnon z Limestone Analytics zjistili, že reforma EDH by se dala zvládnout za zhruba 33,3 milionu dolarů.

Na základě lekcí z Afghánistánu a jejich zkušeností z Haiti doporučují Belt, Kashi a MacKinnon změnu institucionálního a regulačního rámce energetického sektoru, převést EDH na nezávislou obchodní společnost a zavést poplatky, které budou odrážet náklady.

Výsledek by bylo výrazné snížené ztrát EDH – a spolehlivější elektřina. Každý vynaložený dolar by přinesl 22 dolarů v podobě benefitu pro společnost. Jak poznamenal haitský ekonom Kesner Pharel, 200 milionů dolarů čerpání rozpočtu “by mohlo být lépe investováno v oblastech jako je zdravotnictví či vzdělávání a dosáhlo by se tak pro Haiti mnohem více.“

To je cíl všech investic, na které upozorňuje Haïti Priorise. Výzkum poskytuje NGO a vládním činitelům intelektuální výzbroj, díky které mohou obhajovat více financování pro efektivní řešení a dává donorům a voleným úředníkům bohatství dat, na kterých se dají dělat těžká rozhodnutí. Prioritizace problémů a soustředě í se na nejefektivnější řešení je přístup, který by byl prospěšný každé zemi.