A teacher observes his students BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty Images

Správná otázka o nerovnosti a růstu

CAMBRIDGE – Přesvědčení, že nerovnost poškozuje hospodářský růst, je mezi politiky stále častější. Někteří rezolutně tvrdí, že vysoká míra nerovnosti může znemožnit trvalý růst, a dokonce přispívat k recesím. Tento názor ostře kontrastuje s tradičním stanoviskem, že mezi rovností a růstem existuje kompromis a že vyšší nerovnost je cenou, kterou je nutno zaplatit za vyšší výkon.

V diskusi se však poněkud ztrácí otázka, zda tyto věci vůbec souvisejí s tvorbou hospodářské politiky. Domnívám se, že nikoliv. Zda je nerovnost dobrá, či špatná pro růst, by mělo a nadále bude zajímat sociální vědce. Lidé řídící ekonomiku by se však měli soustředit spíše na hodnocení výsledků a způsobů přerozdělování než na hádanku, která nikdy nebude plně vyřešena.

Tato změna těžiště pozornosti je nezbytná vzhledem ke třem trendům. Za prvé sice nedávné studie dospěly k závěru, že vyšší úrovně nerovnosti vytvářejí nižší dlouhodobý růst, avšak jiná data tento předpoklad zpochybnila, takže definitivní závěry nelze ničím podpořit, zčásti i proto, že různé zdroje a různé typy nerovnosti mají pravděpodobně odlišný dopad na růst.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/dFff7qB/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.