A teacher observes his students BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty Images

Správná otázka o nerovnosti a růstu

CAMBRIDGE – Přesvědčení, že nerovnost poškozuje hospodářský růst, je mezi politiky stále častější. Někteří rezolutně tvrdí, že vysoká míra nerovnosti může znemožnit trvalý růst, a dokonce přispívat k recesím. Tento názor ostře kontrastuje s tradičním stanoviskem, že mezi rovností a růstem existuje kompromis a že vyšší nerovnost je cenou, kterou je nutno zaplatit za vyšší výkon.

V diskusi se však poněkud ztrácí otázka, zda tyto věci vůbec souvisejí s tvorbou hospodářské politiky. Domnívám se, že nikoliv. Zda je nerovnost dobrá, či špatná pro růst, by mělo a nadále bude zajímat sociální vědce. Lidé řídící ekonomiku by se však měli soustředit spíše na hodnocení výsledků a způsobů přerozdělování než na hádanku, která nikdy nebude plně vyřešena.

Tato změna těžiště pozornosti je nezbytná vzhledem ke třem trendům. Za prvé sice nedávné studie dospěly k závěru, že vyšší úrovně nerovnosti vytvářejí nižší dlouhodobý růst, avšak jiná data tento předpoklad zpochybnila, takže definitivní závěry nelze ničím podpořit, zčásti i proto, že různé zdroje a různé typy nerovnosti mají pravděpodobně odlišný dopad na růst.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/dFff7qB/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.