A teacher observes his students BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty Images

Správná otázka o nerovnosti a růstu

CAMBRIDGE – Přesvědčení, že nerovnost poškozuje hospodářský růst, je mezi politiky stále častější. Někteří rezolutně tvrdí, že vysoká míra nerovnosti může znemožnit trvalý růst, a dokonce přispívat k recesím. Tento názor ostře kontrastuje s tradičním stanoviskem, že mezi rovností a růstem existuje kompromis a že vyšší nerovnost je cenou, kterou je nutno zaplatit za vyšší výkon.

V diskusi se však poněkud ztrácí otázka, zda tyto věci vůbec souvisejí s tvorbou hospodářské politiky. Domnívám se, že nikoliv. Zda je nerovnost dobrá, či špatná pro růst, by mělo a nadále bude zajímat sociální vědce. Lidé řídící ekonomiku by se však měli soustředit spíše na hodnocení výsledků a způsobů přerozdělování než na hádanku, která nikdy nebude plně vyřešena.

Tato změna těžiště pozornosti je nezbytná vzhledem ke třem trendům. Za prvé sice nedávné studie dospěly k závěru, že vyšší úrovně nerovnosti vytvářejí nižší dlouhodobý růst, avšak jiná data tento předpoklad zpochybnila, takže definitivní závěry nelze ničím podpořit, zčásti i proto, že různé zdroje a různé typy nerovnosti mají pravděpodobně odlišný dopad na růst.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/dFff7qB/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.