Růst v době nepokojů

Ekonomiky mohou v prvních dnech této krize ustoupit do pozadí na úkor vojenským a strategickým problémům, avšak obavy o světovou ekonomiku se již hojně vyskytují. Samozřejmě, že byla nedávno potřeba ekonomického růstu ve vyspělých zemích zpochybňována, jelikož se lidé čím dál tím více obávali znečištění životního prostředí, a ti ostatní požadovali namísto vyšších mezd více volného času. Avšak v rozvojových zemích byly pochyby o ekonomickém růstu vždy utlumenější.
https://prosyn.org/mSj4RJRcs