mackintosh3_Getty Images_green banking shomos uddin Getty Images

Banken en de Groene Sprong Voorwaarts

WASHINGTON, DC – Velen van ons hadden gehoopt, misschien naïef, dat de wereldleiders die afgelopen najaar in Glasgow bijeenkwamen op de VN-conferentie over klimaatverandering (COP26), de internationale en nationale inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, aanzienlijk zouden versnellen. Het mocht niet zo zijn. De regeringen hebben enige vooruitgang geboekt op het gebied van methaanemissies, ontbossing en de overschakeling op elektrische voertuigen. Maar andere noodzakelijke maatregelen – vooral veel ambitieuzere nationale toezeggingen en plannen – werden met nog een jaar uitgesteld.

De wereld kan het zich niet veroorloven nog meer tijd te verliezen. Als de huidige trends doorzetten, hebben we nog tien jaar voordat ons mondiale koolstofbudget is uitgeput, we onderling verbonden ʻpoints of no returnʼ bereiken en we de limiet van 1,5º Celsius voor de opwarming van de aarde, die volgens regeringen en wetenschappers essentieel is om onze kinderen en kleinkinderen een leefbare toekomst te bieden, doorbreken.

Dus wat moet er worden gedaan? Als topprioriteit moeten toezichthouders en centrale banken de banken een reële prijs laten betalen voor hun vervuilende fossiele brandstoffenportefeuilles, en zo permanent de prikkels verschuiven ten gunste van de financiering van de groene transitie.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/2mMWIg9nl