halland2_GettyImages_carbon emissions Getty Images

Hvor er de grønne statlige investeringsfondene?

PARIS/MÜNCHEN – Institusjonelle investorer bidrar stadig mer i arbeidet med å oppnå netto nullutslipp innen 2050. Enkelte har allerede gjort endringer i sine porteføljer og tar mer hensyn til klima i sine investeringsbeslutninger. FN har opprettet en internasjonal allianse bestående av institusjonelle investorer (Net-Zero Asset Owner Alliance), som en av oss leder. Per i dag er 46 medlemmer med i alliansen, deriblant pensjonsfond og forsikringsselskaper, som til sammen representerer rundt 6.700 milliarder dollar i forvaltede midler.

Tiltakene som iverksettes dette tiåret, vil være avgjørende for å nå målet om netto nullutslipp innen 2050. 23 av alliansens medlemmer har kunngjort utslippsmål for 2025. Det betyr at de har forpliktet seg til å iverksette strakstiltak. De siste fem medlemmene som er pålagt å fastsette utslippsmål i år, kommer til å kunngjøre tilsvarende midlertidige mål i løpet av kort tid. Også kapitalforvaltnings- og banksektoren, som til sammen representerer henholdsvis 43.000 og 37.000 milliarder dollar i forvaltede midler, iverksetter nå netto nullutslippstiltak. Men statlige investeringsfond, som representerer rundt 10.000 milliarder dollar i forvaltede midler, glimrer med sitt fravær. Dette skjer selv om flere av disse fondene er eid av myndigheter som har vedtatt ambisiøse klimamål.

I dagens internasjonale avtaler måles klimagassutslipp på nasjonalt nivå. Dermed oppgis for lave tall for det potensielle karbonavtrykket til land med store finansielle verdier i utlandet. For eksempel er verdien på det norske oljefondet tre ganger så stort som den norske økonomien, og karbonutslippene knyttet til fondets aksjeportefølje er rundt dobbelt så store som de samlede nasjonale norske utslippene.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/0JTSi5Bnb