baderschneider1_Jens Büttnerpicture alliance via Getty Images_green hydrogen Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Nadcházející zelená vodíková revoluce

WASHINGTON – Člověkem vyvolané klimatické změny způsobují nebezpečné a rozsáhlé ekologické disrupce a mají dopad na životy miliard lidí z celého světa. Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) bude svět v příštích dvou desetiletích čelit nevyhnutelným klimatickým rizikům. Vzhledem k tomu, že průměrné roční globální emise skleníkových plynů dosáhly v letech 2010 až 2019 nejvyšší úrovně v lidských dějinách, však jednoduše neděláme dost pro to, abychom globální oteplování omezili na 1,5° Celsia.

V dubnu zveřejněná zpráva IPCC doporučila, aby svět ode dneška do roku 2050 rychle omezil nabídku a poptávku fosilních paliv: o 95% v případě uhlí, o 60% u ropy a o 45% u zemního plynu. Jak ale můžeme takto ambiciózních cílů dosáhnout?

Odpověď spočívá v přechodu na zelený vodík, který lze produkovat ze všech forem obnovitelné energie včetně energie sluneční, větrné, vodní a geotermální. Zelený vodík je palivem s nulovými emisemi; když se vyrábí elektrolýzou, představuje jedinou „emisi“ voda. Je to praktické a realizovatelné řešení, které by demokratizovalo energii, dekarbonizovalo těžký průmysl a vytvořilo na celém světě pracovní místa, díky čemuž by pomohlo vnést revoluci do způsobu, jímž napájíme planetu.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/QCJTMsgcs