32

Een blauwdruk voor Grieks herstel

ATHENE – In de maandenlange onderhandelingen tussen onze regering en het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Unie en de Europese Centrale Bank is er weinig vooruitgang geboekt. Een van de redenen is dat alle partijen zich te veel richten op de voorwaarden rond een volgende kapitaalinjectie, en te weinig op een visie hoe Griekenland zich kan herstellen en duurzaam kan ontwikkelen. Als we huidige impasse willen doorbreken moeten we ons een gezonde Griekse economie voor de geest halen.

Een duurzaam herstel vereist synergetische hervormingen die ‘s lands aanzienlijke potentieel ontketenen door het wegnemen van bottlenecks op verschillende terreinen, te weten: productieve investeringen, de kredietverlening, innovatie, concurrentie, sociale zekerheid, het openbaar bestuur, de rechterlijke macht, arbeidsmarkt, culturele productie, en last but not least, het democratisch bestuur.

Zeven jaar van schuldontwaarding, versterkt door de verwachting van eeuwige bezuinigingen, heeft de private en publieke investeringen gedecimeerd en angstige, fragiele banken doen stoppen met uitlenen. Met een overheid die geen financiële ruimte heeft, en de Griekse banken die zuchten onder noodlijdend krediet, is het van belang om de overgebleven activa van de staat te mobiliseren en de bancaire kredietverlening aan de gezonde onderdelen van de private sector weer op gang te brengen.

Om investeringen en krediet weer op een niveau te krijgen dat voor de economische ‘escape velocityvereist is, heeft een herstellend Griekenland twee nieuwe openbare instituties nodig die schouder aan schouder opereren met de private sector en met Europese instituties: een ontwikkelingsbank die publieke activa benut, en een ‘bad bank’ die het banksysteem in staat stelt om van haar noodlijdende activa af te komen en de kredietstroom naar winstgevende, op export georiënteerde bedrijven te herstellen.