32

Schéma řeckého zotavení

ATÉNY – Měsíce vyjednávání mezi naší vládou a Mezinárodním měnovým fondem, Evropskou unií a Evropskou centrální bankou přinesly jen malý pokrok. Jedním z důvodů je skutečnost, že se všechny strany příliš zaměřují na podmínky, které mají být navázány na další injekci likvidity, a příliš málo na vizi, jak se může Řecko zotavit a trvale udržitelným způsobem rozvíjet. Máme-li současný pat prolomit, musíme pracovat s vizí zdravé řecké ekonomiky.

Trvale udržitelné zotavení vyžaduje synergické reformy, které uvolní značný potenciál země tím, že odstraní úzká hrdla v několika oblastech: produktivních investicích, poskytování úvěrů, inovacích, konkurenci, sociálním zabezpečení, veřejné správě, soudnictví, trhu práce, kulturní produkci a v neposlední řadě globálním vládnutí.

Sedm let dluhové deflace zesílené očekáváním trvalé úsporné politiky zdecimovalo soukromé i veřejné investice a donutilo úzkostné a křehké banky, aby přestaly půjčovat. V situaci, kdy vláda nemá fiskální prostor a řecké banky jsou zatížené nesplácenými půjčkami, je důležité mobilizovat zbývající státní aktiva a umožnit volný tok bankovních úvěrů do zdravých částí soukromého sektoru.

Abychom vrátili investice a úvěry na úroveň odpovídající ekonomické únikové rychlosti, bude zotavující se Řecko potřebovat dvě nové veřejné instituce, které budou pracovat bok po boku se soukromým sektorem a evropskými institucemi: rozvojovou banku, jež bude využívat veřejná aktiva, a „špatnou banku“, která umožní bankovní soustavě zbavit se zátěže nesplácených aktiv a obnovit tok úvěrů do ziskových firem orientovaných na export.