83

Koncovka v Řecku

PAŘÍŽ – Po měsících tahanic dospělo účtování mezi Řeckem a jeho evropskými věřiteli k patu v otázce penzí a daní. Řecko odmítá ustoupit požadavkům věřitelů, aby snížilo platby starším občanům a zvýšilo sazbu daně z přidané hodnoty u léků a elektřiny.

Požadavky Evropy – jejichž předstíraným cílem je zajistit, aby Řecko dokázalo obsloužit svůj zahraniční dluh – jsou nedůtklivé, naivní a od základu sebedestruktivní. Řekové nehrají žádné hry, když je odmítají; jen se snaží udržet se při životě.

Ať už prohlásíme cokoliv o minulé hospodářské politice Řecka, o jeho nekonkurenceschopné ekonomice, o jeho rozhodnutí vstoupit do eurozóny nebo o chybách, jichž se dopustily evropské banky, když jeho vládě poskytly přehnané množství úvěrů, faktem zůstává, že ekonomické potíže země jsou ukrutné. Nezaměstnanost činí 25%. Nezaměstnanost mladých lidí dosahuje 50%.

HDP Řecka se navíc od počátku krize v roce 2009 snížil o 25%. Řecká vláda je nesolventní. Mnoho obyvatel země hladoví.