24

Uitstel Griekse schuldherstructurering is dodelijk

ATHENE – Het idee achter het herstructureren van schulden is het volume aan nieuwe leningen nodig om een insolvente boedel te redden te verminderen. Crediteuren bieden schuldverlichting aan om meer waar voor hun geld terug te krijgen en om zo weinig mogelijk nieuwe financiën aan de insolvente entiteit te vertrekken.

Opmerkelijk genoeg schijnen de schuldeisers van Griekenland niet in staat te zijn om dit beproefde financiële principe te waarderen. Wat de Griekse schuld betreft is er de afgelopen vijf jaar een duidelijk patroon ontstaan, dat tot op de dag van vandaag niet doorbroken is.

In 2010 verstrekten Europa en het Internationaal Monetair Fonds leningen aan de insolvente Griekse staat ter waarde van 44% van het bbp van het land. Het überhaupt ter sprake brengen van schuldherstructurering werd ontoelaatbaar geacht en was aanleiding om diegenen van ons die de onvermijdelijkheid ervan durfden te suggereren te ridiculiseren.

In 2012, terwijl de schuld/bbp-ratio naar boven schoot, kregen de particuliere crediteuren van Griekenland een significante haircut van 34%. Tegelijkertijd echter werden er nieuwe leningen ter waarde van 63% van het bbp aan de Griekse staatsschuld toegevoegd. Een paar maanden later, in november, indiceerde de Eurogroep (bestaande uit de ministers van Financiën van de eurozone) dat een schuldverlichting definitief gemaakt zou worden in december 2014, als het programma uit 2012 ‘succesvol’ was afgerond en de begroting van de Griekse regering een primair overschot had bereikt (exclusief rentebetalingen).