24

Smrtící odklady restrukturalizace řeckého dluhu

ATÉNY – Smyslem restrukturalizace dluhu je snížit objem nových úvěrů potřebných k záchraně nesolventní entity. Věřitelé nabízejí odpuštění dluhů, aby získali zpět větší hodnotu a poskytli nesolventní entitě co nejméně nových financí.

Kupodivu se však zdá, že věřitelé Řecka nejsou schopni vzít tento zdravý finanční princip na vědomí. Pokud jde o řecký dluh, objevilo se v posledních pěti letech jasné schéma, které zůstává nedotčené dodnes.

V roce 2010 poskytly Evropa a Mezinárodní měnový fond nesolventnímu řeckému státu úvěry rovnající se 44% HDP země. I pouhá zmínka o restrukturalizaci dluhu se pokládala za nepřípustnou a byla důvodem k výsměchu těm z nás, kdo se odvážili naznačit její nevyhnutelnost.

Když se v roce 2012 prudce zvýšil poměr dluhu k HDP, byl soukromým věřitelům Řecka naordinován výrazný „sestřih“ ve výši 34%. Současně se však řecký státní dluh zvýšil o nové úvěry v hodnotě 63% HDP. O několik měsíců později, v listopadu, naznačila euroskupina (tvořená ministry financí členských zemí eurozóny), že odpuštění dluhů bude finalizováno do prosince 2014, jakmile bude program z roku 2012 „úspěšně“ završen a řecký státní rozpočet dosáhne primárního přebytku (který nezahrnuje úrokové platby).