Greek Parliament Dimitrios Sotiriou/ZumaPress

Nová dohoda o dluhových převisech?

CAMBRIDGE – Přiznání Mezinárodního měnového fondu, že řecký dluh je trvale neudržitelný, by se mohlo stát předělovým okamžikem pro globální finanční systém. Je zřejmé, že heterodoxní přístupy k řešení vysokých dluhových zátěží je zapotřebí brát vážněji, a to i v některých rozvinutých zemích.

Už od počátku řecké krize existují v zásadě tři myšlenkové školy. Za prvé je zde názor takzvané trojky (Evropské komise, Evropské centrální banky a MMF), podle něhož vyžaduje dluhem zatížený okraj eurozóny (Řecko, Irsko, Portugalsko a Španělsko) silnou politickou disciplínu, aby krátkodobá krize likvidity nepřerostla v dlouhodobý problém nesolventnosti.

Ortodoxním receptem bylo poskytovat těmto zemím konvenční překlenovací úvěry, a tím jim dopřát čas k nápravě rozpočtových problémů a k uskutečnění strukturálních reforem s cílem zvýšit jejich dlouhodobý růstový potenciál. Tento přístup „fungoval“ ve Španělsku, Irsku a Portugalsku, avšak za cenu obrovských recesí. V případě výrazného poklesu globální ekonomiky navíc existuje vysoké riziko recidivy. Řeckou ekonomiku nicméně politika trojky nedokázala stabilizovat, natožpak oživit.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/YWdnuMo/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.