93

Východisko pro Řecko

QUITO – Řecká krize je tragédií pro zemi a nebezpečím pro světovou ekonomiku. Německo požaduje, aby Řecko nadále v úplnosti plnilo svou dluhovou službu, přestože Řecko je zjevně na mizině a Mezinárodní měnový fond připustil nutnost odpuštění části dluhu. Střet reality (řecká insolvence) s politikou (německé požadavky) směřoval ke katastrofě. I stalo se: v tomto týdnu se šokujícím způsobem zhroutila řecká bankovní soustava.

Z nastalé šlamastyky ještě existuje cesta ven. Řecký dluh lze výrazně osekat a země může zůstat v eurozóně.

Řecko si to při jednáních s věřiteli letos na jaře uvědomovalo a trvalo na snížení svého dluhu. Německo odmítlo. Přestože Spojené státy a MMF neveřejně stranily Řecku, převážil názor Německa, jak už to tak u věřitelů bývá.

Věřitelé však někdy prosadí svou k vlastní škodě; dohnáním dlužníka až do bodu zlomu nakonec vyvolají jeho úplnou platební neschopnost. Chybou Německa v právě uplynulém týdnu bylo dotlačit řecké hospodářství – kde už dnes podmínky soupeří se situací za Velké hospodářské krize – do naprostého finančního zhroucení.