Neinovovat znamená stagnovat

DUBAJ – Firmy stárnou stejně jako lidé. Na začátku života jsou malé, dychtí po přežití a kupředu je žene mladistvá energie a svěží nápady. Soutěží, expandují, dozrávají, až nakonec s několika málo výjimkami upadají v zapomnění. Totéž platí i o vládách: také ony ztrácejí hlad a ambice mládí a postupně podléhají sebeuspokojení.

Zamysleme se nad tímto faktem: pouze 11% firem, jež v roce 1955 figurovaly na žebříčku pěti set nejbohatších společností podle časopisu Fortune, existuje dodnes, přičemž průměrný čas, po který firmy na žebříčku figurují, se zkrátil ze 75 na 15 let. V dnešní době rychlých změn ti, kdo zaostávají, během okamžiku upadají do bezvýznamnosti. A země, jejichž vlády „zestárnou“, čelí stejnému osudu jako zpozdilé firmy. Jejich volba je prostá: inovujte, jinak začnete být bezvýznamné.

Honba za národní konkurenceschopností je naprosto stejně nelítostná jako konkurence mezi firmami na trhu. Státy soupeří v globalizovaném světě o investice, talenty, růst a příležitosti a ti, kdo jsou vytlačeni z boje, přicházejí o největší možnou odměnu: o lidský rozvoj, prosperitu a štěstí svého lidu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/EYoRDGH/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.