Neinovovat znamená stagnovat

DUBAJ – Firmy stárnou stejně jako lidé. Na začátku života jsou malé, dychtí po přežití a kupředu je žene mladistvá energie a svěží nápady. Soutěží, expandují, dozrávají, až nakonec s několika málo výjimkami upadají v zapomnění. Totéž platí i o vládách: také ony ztrácejí hlad a ambice mládí a postupně podléhají sebeuspokojení.

Zamysleme se nad tímto faktem: pouze 11% firem, jež v roce 1955 figurovaly na žebříčku pěti set nejbohatších společností podle časopisu Fortune, existuje dodnes, přičemž průměrný čas, po který firmy na žebříčku figurují, se zkrátil ze 75 na 15 let. V dnešní době rychlých změn ti, kdo zaostávají, během okamžiku upadají do bezvýznamnosti. A země, jejichž vlády „zestárnou“, čelí stejnému osudu jako zpozdilé firmy. Jejich volba je prostá: inovujte, jinak začnete být bezvýznamné.

Honba za národní konkurenceschopností je naprosto stejně nelítostná jako konkurence mezi firmami na trhu. Státy soupeří v globalizovaném světě o investice, talenty, růst a příležitosti a ti, kdo jsou vytlačeni z boje, přicházejí o největší možnou odměnu: o lidský rozvoj, prosperitu a štěstí svého lidu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/EYoRDGH/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.