3

Válka proti vzdělávání

LONDÝN – Únos více než 200 školaček na severu Nigérie, provedený islamistickou teroristickou skupinou Boko Haram, je víc než šokující. Bohužel je to jen nejnovější bitva v brutální válce proti základnímu právu všech dětí na vzdělání. Jde o válku globální, jak dokládají podobně úděsné události v Pákistánu, Afghánistánu a Somálsku.

Podle zprávy Globální koalice na ochranu školství před útoky došlo celosvětově za poslední čtyři roky k 10 000 násilných útoků na školy a univerzity. Důkazů, značně trýznivých, je dostatek, od letošní vraždy 29 žáků v nigerijském státě Yobe, z níž jsou podezřelí ozbrojenci Boko Haram, přes somálské školáky nucené stát se vojáky a muslimské chlapce napadané nacionalisty z řad buddhistických etnických Barmánců v Myanmaru až po školačky v Afghánistánu a Pákistánu, jež Tálibán ostřeluje zápalnými bombami, střílí a tráví za to, že se odvažují usilovat o vzdělání.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

Nejedná se o ojedinělé případy dětí, které uvízly v přestřelce, nýbrž o události, k nimž dochází, když se školní třídy stanou terčem teroristů, kteří pokládají vzdělání za hrozbu. (Ostatně Boko Haram se doslovně překládá v tom smyslu, že „falešná“ či „západní“ výuka je „zakázaná“.) Vzorec soustředěných ataků ozbrojených skupin se objevuje přinejmenším ve 30 zemích, přičemž nejhůře postižen je Afghánistán, Kolumbie, Pákistán, Somálsko, Súdán a Sýrie.

Takové útoky naprosto zřetelně odhalují, že školní výuka nejsou jen tabule, učebnice a osnovy. Školy po celém světě, od Severní Ameriky po severní Nigérii, dnes potřebují plány k zajištění bezpečnosti pro žáky a získání důvěry rodičů a komunit.

Tento týden jsem v Abuje, hlavním městě Nigérie, společně s partnery z podnikatelské sféry a občanské společnosti zahájil program, jehož cílem je zajišťovat osobní bezpečnost dětí v oblastech, kde jim hrozí reálná a bezprostřední rizika. „Safe Schools Initiative“ (iniciativa Bezpečné školy) bude kombinovat školní a komunitně založené plány se zvláštními opatřeními na ochranu dětí navštěvujících asi 5000 základních a středních škol v nejzranitelnějších oblastech.

U jednotlivých škol budou tato opatření zahrnovat posílení bezpečnostní infrastruktury, plánování a schopnosti reagovat, proškolení zaměstnanců a poradenství pro studenty a příslušníky společenství. Na komunitní úrovni budou vytvořeny vzdělávací výbory, složené z rodičů, učitelů a dobrovolníků, společně se speciálně vytvořenými obrannými jednotkami učitelů, studentů a rodičů k okamžité reakci na hrozby.

Zkušenosti z jiných zemí zápasících s podobnými hrozbami ukazují, že stěžejní je do podpory a zabezpečení vzdělávání formálně angažovat náboženské vůdce. V Afghánistánu respektovaní imámové, ve spolupráci s komunitními radami (šúrá) a bezpečnostními výbory, využívají občas pátečních kázání k šíření povědomí o významu vzdělanosti v islámu.

V pákistánském Péšávaru prominentní muslimští vůdci promluvili v rámci programu podpořeného UNICEF o významu vzdělávání a opětovné docházky žáků do školy. Ve vládou kontrolovaných oblastech Somálska vystupují náboženští předáci ve veřejném rozhlase a navštěvují školy, aby argumentovali proti náborům dětských vojáků.

V zemích jako Nepál a Filipíny komunitně vedená vyjednávání přispěla ke zlepšení bezpečnosti a vypuzení politiky z výuky. V některých obcích se rozmanité politické a etnické skupiny spojily a domluvily se na vytvoření „zón bezpečných škol“. Vypracovaly a podepsaly kodexy náležitého chování určující, co je a co není ve školních areálech dovoleno, aby se předešlo násilí, zavírání škol a politizaci vzdělávání. Signatáři své závazky obecně dodržují, což obcím pomáhá udržet školy v chodu, zlepšit bezpečnost dětí a posílit správu škol.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Milionům dětí po celém světě je upírána školní docházka. Jedná se nejen o mravní krizi, ale také o promarněnou ekonomickou příležitost. Například v Africe je vzdělávání obzvlášť podstatné, neboť ekonomiky na kontinentu se čím dál větší měrou posouvají od dobývání zdrojů k odvětvím těžícím ze znalostí. Nejpodstatnějším a nejnaléhavějším prvním krokem k vyřešení globální vzdělávací krize je zajistit bezpečné prostředí pro výuku.

Z angličtiny přeložil David Daduč