Dobré zprávy ve špatných časech

NEW YORK – V době, kdy jsou novinové titulky plné finančních krizí a násilností, je obzvláště důležité uznat kreativitu mnoha vlád při boji proti chudobě, nemocem a hladu. Nejde jen o to, abychom se cítili o něco lépe, ale spíše abychom se postavili čelem k jedné z nejtěžších světových hrozeb: k všeobecnému pesimismu, podle něhož jsou dnešní problémy příliš velké, než aby se daly vyřešit. Zkoumání úspěchů nám poskytuje znalosti a sebedůvěru, abychom vystupňovali naše společné úsilí o vyřešení velkých globálních výzev dneška.

Za prvé klobouk dolů před Mexikem, které se stalo průkopníkem myšlenky „podmíněných hotovostních transferů“ chudým domácnostem. Tyto transfery umožňují zmíněným domácnostem investovat do zdraví, výživy a vzdělání svých dětí a zároveň je k tomu podněcují. Mexický „Program příležitostí“, v jehož čele stojí prezident Felipe Calderón, je dnes široce napodobován v celé Latinské Americe. Z popudu zpěváků Shakiry a Alejandra Sanze i společenského hnutí, v jehož čele oba stojí, se nedávno všichni latinskoameričtí vůdci zavázali na základě dosud prokázaných úspěchů zintenzívnit regionální programy rozvoje v raném dětství.

Norsko pod vedením premiéra Jense Stoltenberga udržuje svou tradici kreativního sociálního a ekologického vedení. Tamní vláda zorganizovala globální alianci, která si klade za cíl bránit úmrtím matek při porodu a investuje do bezpečných porodů i přežití novorozenců. Současně Norsko zahájilo inovační program s Brazílií v objemu jedné miliardy dolarů, který má přimět chudé komunity v Amazonii k ukončení nekontrolovaného odlesňování. Norsko si přitom počíná chytře a vyplácí Brazílii prostředky pouze oproti doložitelným úspěchům v podobě omezení odlesňování (v porovnání s předem dohodnutou základní úrovní).

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/39OwZ3O/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.