4

Dobré a špatné schodky

LONDÝN – „Schodky jsou vždy špatné,“ hřímají fiskální jestřábi. Nikoliv, oponuje analytik strategických investic H. Wood Brock v zajímavé nové knize The American Gridlock (Americká slepá ulička). Správné hodnocení podle Brocka závisí na „složení a kvalitě celkových vládních výdajů“.

Vládní schodky vyvolané běžnými výdaji za služby či transfery jsou špatné, protože nevytvářejí žádný příjem a navyšují státní dluh. Naproti tomu schodky vyplývající z kapitálových výdajů jsou – nebo mohou být – dobré. Pokud se s těmito výdaji uvážlivě pracuje, vytvářejí tok příjmů, který obsluhuje a nakonec i umořuje dluh, a co je ještě důležitější, zvyšuje produktivitu a tím zlepšuje dlouhodobý růstový potenciál dané země.

Z tohoto rozlišení vyplývá důležité fiskální pravidlo: běžné výdaje vlád by měly být za normálních okolností vyváženy zdaněním. V tomto ohledu je současné úsilí omezit schodky na běžném účtu oprávněné, ovšem pouze v případě, že je plně nahradí programy kapitálových výdajů. Snižování běžných výdajů a zvyšování kapitálových výdajů by se tedy mělo provádět synchronizovaně.

Brock argumentuje tím, že se Spojené státy vzhledem ke stavu své ekonomiky nemohou vrátit k plné zaměstnanosti pouze na základě běžné politiky. Zotavení je příliš chatrné a země potřebuje po dobu deseti let investovat další bilion dolarů ročně do dopravních kapacit a školství. Vláda by měla založit Národní infrastrukturní banku, která by poskytovala finance prostřednictvím přímých půjček, lákáním zdrojů ze soukromého sektoru nebo kombinací obojího. (Podobnou instituci jsem navrhoval i pro Velkou Británii.)