0

Boží bojovníci se množí

CHICAGO – Mírotvorci na Středním východě nemají čas na své straně. Vzdávají to i neúnavní optimisté. Izraelsko-palestinský konflikt na obou stranách rostoucí měrou zastiňují a formují extrémní a nesmiřitelné náboženské skupiny, které svůj politický mandát pokládají za svatý a nedotknutelný.

To v krátkodobém výhledu komplikuje mírové řešení a v dlouhodobém to bude politickému urovnání čím dál silněji bránit. Víc než kdy dřív je mír nedosažitelným přeludem.

Během posledních 25 let různí soupeřící aktéři v regionu přijali náboženství jako dominantní paradigma pro určování domácích politik. Renesance fundamentalistů v mnoha arabských zemích je stejně významná jako znepokojivá. Hizballáh se v Libanonu vyvinul v mocnou sílu, Irák byl přetvořen z jedné z nejsekulárnějších zemí Středního východu v teokraticko-militantní stát a v Palestině v současnosti bobtná Hamás a oslabuje moc prezidenta Mahmúda Abbáse.

Značná část politické síly náboženského fundamentalismu vychází z rostoucího podílu fundamentalistů v populaci. K tomuto demografickému posunu dochází nejen v muslimském světě, ale i v Izraeli.