1

Vláda pro globalizaci

NEW YORK – Žijeme v éře, v níž nejdůležitější síly ovlivňující všechny ekonomiky nemají lokální, nýbrž globální charakter. To, co se děje „v zahraničí“ – v Číně, Indii i jinde –, má značný dopad i na tak velkou ekonomiku, jako je ta americká.

Ekonomická globalizace samozřejmě přinesla světu některé velké výhody včetně rychlého rozšíření pokročilých technologií, jako jsou internet a mobilní telefonie. V mnoha rozvíjejících se ekonomikách zároveň prudce snížila chudobu – už z tohoto důvodu je zapotřebí, aby světová ekonomika zůstala otevřená a provázaná.

Zároveň však globalizace vytvořila velké problémy, které je třeba řešit. Za prvé zvětšila prostor k daňovým únikům vzhledem k rychlému rozšíření daňových rájů po světě. Nadnárodní společnosti dnes mají oproti dřívějšku mnohem více příležitostí vyhnout se spravedlivé a efektivní míře zdanění.

Globalizace navíc nestvořila jen vítěze, ale i poražené. V zemích s vysokými příjmy, jmenovitě v USA, Evropě a Japonsku, jsou největšími poraženými zaměstnanci postrádající vzdělání potřebné k tomu, aby mohli účinně konkurovat špatně placeným zaměstnancům v rozvojových zemích. Nejhůře zasaženi jsou zaměstnanci v bohatých zemích, kteří postrádají univerzitní vzdělání. Miliony jich přišly o práci a ti, kdo si práci udrželi, se dočkali stagnace nebo poklesu mezd.