3

Als de mondialisering digitaal wordt

WASHINGTON, DC – De Amerikaanse kiezers zijn boos. Maar hoewel de nare gevolgen van de mondialisering bovenaan hun lijstje met grieven staan, heeft niemand er iets aan als ingewikkelde economische vraagstukken worden teruggebracht tot slogans op bumperstickers – zoals in deze campagne voor de presidentsverkiezingen tot nu toe is gebeurd.

Het is onbillijk om de zorgen over de mondialisering als ongefundeerd te betitelen. Amerika verdient een eerlijk debat over de gevolgen ervan. Om constructieve oplossingen te leveren, zullen alle partijen echter een paar ongemakkelijke waarheden onder ogen moeten zien – en moeten erkennen dat de mondialisering niet hetzelfde fenomeen is als twintig jaar geleden.

Protectionisten zien niet in hoe de afbrokkelende industriële basis van de Verenigde Staten verenigbaar is met het idee dat de mondialisering de groei aanjaagt. Maar het bewijsmateriaal dat deze gedachte ondersteunt is te substantieel om het te negeren.

Recent onderzoek van het McKinsey Global Institute (MGI) weerspiegelt de bevindingen van andere academici: de mondiale stromen van goederen, directe buitenlandse investeringen en data hebben het mondiale bbp met grofweg 10% doen stijgen in vergelijking met wat het zou zijn geweest als deze stromen zich niet hadden voorgedaan. De extra waarde als gevolg van de mondialisering bedroeg alleen al in 2014 $7,8 bln.