Globalizace a antiamerikanismus

Protiamerické nálady sílí po celém světě. Američtí demokraté říkají, že politické přístupy prezidenta Bushe promarnily přitažlivost Ameriky. Republikáni odpovídají, že nevraživost vůči Americe je kvůli její velikosti a spojitosti s globalizací nevyhnutelná. Antiamerikanismus podle nich bude přetrvávat, protože někteří lidé považují Ameriku za kulturní hrozbu. Jsem přesvědčen, že takovým názorům chybí historický rozhled.

V rozporu se všeobecným míněním globalizace kultury světa nehomogenizuje a neamerikanizuje. Přestože Spojené státy jsou v popředí současné informační revoluce, jež vytváří mnoho podobností ve společenských a kulturních zvycích (například sledování televize a používání internetu), které se připisují amerikanizaci, souvztažnost ještě neznamená kauzální vztah.

Abychom si objasnili proč, představme si zemi, která prudkým tempem zavedla počítače a komunikace, a to ve světě bez Ameriky. Stále budeme od takové modernizace očekávat zásadní společenské a kulturní změny. Samozřejmě, USA existují a jsou na špici informační revoluce, a proto k amerikanizaci do jisté míry dochází, avšak ta zřejmě bude v průběhu dvacátého prvního století slábnout, neboť technologie se rozšíří a místní kultury si najdou své vlastní způsoby modernizace.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/BQM68hS/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.