vogel1_Orjan F. EllingvagCorbis via Getty Images_methane Orjan F. Ellingvag/Corbis via Getty Images

De wereldwijde methaanopgave

SANTIAGO – Een van de belangrijkste resultaten van de conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP26) die vorig jaar in Glasgow plaatsvond, was de Global Methane Pledge, een belofte van ruim honderd landen om de uitstoot van methaan tegen 2030 met dertig procent terug te dringen. Een reductie van de methaanuitstoot is niet alleen een van de snelste en meest doeltreffende manieren om de klimaatverandering een halt toe te roepen, maar zou ook in hoge mate bijdragen aan de verbetering van de volksgezondheid.

Methaan, een zeer krachtig broeikasgas, houdt ruim tachtig keer meer warmte vast in de atmosfeer dan kooldioxide, en de uitstoot van methaan is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de huidige opwarming van de aarde. Methaanemissies zijn dus in belangrijke mate verantwoordelijk voor klimaatgerelateerde bedreigingen zoals intensievere en frequentere extreme weersomstandigheden, grotere voedselonzekerheid, grotere risicoʼs op besmettelijke ziekten, verminderde toegang tot schoon water en verslechterende luchtkwaliteit.

De gevolgen voor de volksgezondheid zijn ernstig, vooral voor gemarginaliseerde gemeenschappen en gemeenschappen met weinig middelen, die al onevenredig grote risicoʼs lopen door factoren als gebrek aan toegang tot medische zorg, slechte voeding, onveilige leef- of werkomstandigheden, discriminatie en blootstelling aan andere vormen van vervuiling. Behalve dat methaan (en andere verontreinigende stoffen) de volksgezondheid ondermijnt doordat het de klimaatverandering verergert, is het ook schadelijk voor de volksgezondheid doordat het bijdraagt aan de verontreiniging door ozon en zwevende deeltjes op grondniveau.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/yp0JK1lnl