hoyer15_LightFieldStudiosGetty Images_worldhealth LightFieldStudios/Getty Images

Mondiale gezondheid is de beste investering die we kunnen doen

BRUSSEL – Niemand had kunnen voorspellen in welke mate COVID-19 tientallen jaren van vooruitgang op het gebied van de mondiale volksgezondheid zou ondermijnen. En de wereld is nog steeds aan het bekomen van de schok. Maar we hebben de kans – en de plicht – om de juiste lessen te trekken, teneinde de huidige pandemie te verzachten en het risico van soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst tot een minimum te beperken.

Hoewel er nieuwe bedreigingen in het verschiet liggen, mogen we onze aandacht voor COVID-19 niet laten verslappen. De pandemie heeft grote lacunes in onze mondiale gezondheidsstelsels aan het licht gebracht. Deze niet aanpakken zou slecht overheidsbeleid en slecht economisch beheer zijn, omdat gezondheid en economische ontwikkeling nooit tegen elkaar mogen worden afgewogen. COVID-19 heeft aangetoond dat gezondheid essentieel is voor de ontwikkeling, welvaart en nationale veiligheid.

De ontwrichting van de gezondheidsvoorzieningen door de pandemie heeft geleid tot pieken in hiv, tuberculose, malaria en vele niet-overdraagbare ziekten – zowel niet-gemelde gevallen als sterfgevallen. Dit zijn ziekten die de wereld eerder al bijna onder controle had gekregen. Tot overmaat van ramp heeft de pandemie geleid tot een lagere levensverwachting, een lagere vaccinatiegraad en meer psychosociale en geestelijke gezondheidsproblemen.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/KLcbufEnl