tuberculosis patients men bus masks AusAID/Flickr

Správné investice do zdraví

KODAŇ – Značnou část loňského roku vévodila novinovým titulkům epidemie eboly v západní Africe. Její vzplanutí bylo sice pustošivé, ale počet obětí, necelých 20 tisíc, je přece jen řádově nižší než počty zemřelých v důsledku nemocí jako AIDS, tuberkulóza a malárie, jimž lze předcházet, přesto v roce 2013 připravily společně o život víc než tři miliony lidí, přičemž nejsilněji postihují nejchudší části světa. Být tomu tak nemusí; vypořádat se s těmito nemocemi by bylo mimořádně dobrou investicí.

Pravda je taková, že k vyřešení všech problémů, jimž svět čelí, nám chybí zdroje, lidské i kapitálové, a tak se musíme zaměřovat na oblasti, kde lze vykonat nejvíc dobrého. Právě o to se teď snaží 193 národních vlád při sestavování souboru rozvojových cílů, jichž má být dosaženo do roku 2030. Abychom přispěli ke směřování těchto snah, můj think tank Centrum Kodaňského konsenzu požádal 60 týmů předních ekonomů, aby zhodnotili některé klíčové cíle a ekonomicky odůvodnili, které z nich by měly být na finálním seznamu.

Zdraví je velké téma, a proto se mu věnovalo šest expertních skupin a osm komentářů – bylo tak v úhrnu postiženo mnoho analytických východisek. Jako obzvlášť nákladově efektivní ovšem vyčníval jeden cíl: potlačování smrtelných nemocí, jimž lze předcházet.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/QU09g03cs