A nurse takes care of incubators at the premature baby ward of the pediatric hospital in Bangui FLORENT VERGNES/AFP/Getty Images

Zaveďme rovnost pohlaví v globálním veřejném zdravotnictví

NEW YORK – V posledních několika desetiletích si mezinárodní společenství dalo za úkol dosáhnout řady různých sociálních a ekologických cílů, z nichž mnohé jsou obsažené v Cílech trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů pro rok 2030.

Mnohé z těchto cílů jsme prosazovaly i my a také jsme prosazovaly podobné aktivity, které SDG předcházely, protože věříme, že společné projekty tohoto typu jsou nezbytným předpokladem vytvoření takového světa, jaký bychom si přáli pro naše děti a vnoučata. Také jsme si však uvědomily, že až příliš mnoho snah o splnění globálních závazků postrádá smysluplné mechanismy vykazování výsledků, které jsou zapotřebí k úspěchu. Pokud to s proměnou vzletných prohlášení ve skutečný pokrok pro lidi a pro planetu myslíme vážně, pak se to musí změnit.

Vezměme si veřejné zdraví coby téma, jež se dotýká všech. Globální agenda v této oblasti determinuje normy a standardy, které utvářejí způsob, jímž veřejní a soukromí aktéři podporují zdraví, provádějí prevenci nemocnosti a poskytují péči. Zahrnuje výzkumné iniciativy a globální veřejné statky, jako jsou vakcíny a krizové programy připravenosti na výskyty epidemií. A spojuje lidi v úsilí o poskytování všeobecného zdravotnického pokrytí a o naplňování práva všech lidí na zdraví.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/K7Gjkv7/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.