A nurse takes care of incubators at the premature baby ward of the pediatric hospital in Bangui FLORENT VERGNES/AFP/Getty Images

Zaveďme rovnost pohlaví v globálním veřejném zdravotnictví

NEW YORK – V posledních několika desetiletích si mezinárodní společenství dalo za úkol dosáhnout řady různých sociálních a ekologických cílů, z nichž mnohé jsou obsažené v Cílech trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů pro rok 2030.

Mnohé z těchto cílů jsme prosazovaly i my a také jsme prosazovaly podobné aktivity, které SDG předcházely, protože věříme, že společné projekty tohoto typu jsou nezbytným předpokladem vytvoření takového světa, jaký bychom si přáli pro naše děti a vnoučata. Také jsme si však uvědomily, že až příliš mnoho snah o splnění globálních závazků postrádá smysluplné mechanismy vykazování výsledků, které jsou zapotřebí k úspěchu. Pokud to s proměnou vzletných prohlášení ve skutečný pokrok pro lidi a pro planetu myslíme vážně, pak se to musí změnit.

Vezměme si veřejné zdraví coby téma, jež se dotýká všech. Globální agenda v této oblasti determinuje normy a standardy, které utvářejí způsob, jímž veřejní a soukromí aktéři podporují zdraví, provádějí prevenci nemocnosti a poskytují péči. Zahrnuje výzkumné iniciativy a globální veřejné statky, jako jsou vakcíny a krizové programy připravenosti na výskyty epidemií. A spojuje lidi v úsilí o poskytování všeobecného zdravotnického pokrytí a o naplňování práva všech lidí na zdraví.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/K7Gjkv7/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.