27

Nervák globálního růstu

NEW YORK – A máme to tu znovu: Mezinárodní měnový fond a další v poslední době korigovali své prognózy globálního růstu směrem dolů. Není divu, neboť ve světové ekonomice není mnoho zářných míst – a mnohá rychle pohasínají.

Mezi vyspělými ekonomikami platí, že Spojené státy právě zažily dvě čtvrtletí růstu dosahujícího v průměru 1 %. V eurozóně další měnové uvolnění posílilo cyklické oživení, přestože potenciální růst se ve většině zemí drží zřetelně pod 1 %. „Abenomice“ v Japonsku dochází dech, hospodářství zpomaluje už od poloviny roku 2015 a teď se blíží recesi. Nejistota obklopující ve Velké Británii červnové referendum o dalším členství v Evropské unii vede firmy k vyčkávání s náborem pracovních sil a kapitálovými výdaji. Jiné vyspělé ekonomiky – například Kanadu, Austrálii a Norsko – brzdí protivítr nízkých komoditních cen.

Ve většině rozvíjejících se ekonomik není situace o mnoho lepší. Z pěti zemí BRICS jsou Brazílie a Rusko v recesi, Jižní Afrika sotva roste, Čína prochází strmým strukturálním zpomalením a Indii se daří jen proto, že – řečeno slovy guvernéra tamní centrální banky Raghurama Radžana – v říši slepých je jednooký králem. Od roku 2013 přitom zpomalilo mnoho dalších rozvíjejících se trhů, vlivem slabých vnějších podmínek, hospodářské křehkosti (vyplývající z uvolněných měnových, fiskálních a úvěrových politik během dobrých let) a často odklonu od tržně orientovaných reforem k variantám státního kapitalismu.

Ještě horší je, že ve vyspělých i rozvíjejících se ekonomikách došlo také ke snížení potenciálního růstu. V prvé řadě vysoké hladiny soukromého a veřejného dluhu podvazují výdaje – zejména růst posilující kapitálové výdaje, které se (jako podíl na HDP) po globální finanční krizi propadly na předkrizové úrovně a doposud se nevrátily. Úbytek investic znamená pomalejší růst produktivity, přičemž stárnoucí populace ve vyspělých zemích – a dnes už i v narůstajícím počtu rozvíjejících se trhů (třeba v Číně, Rusku a Koreji) – zároveň snižují příspěvek pracovních sil k produkci.