meza1_MAYELA LOPEZAFP via Getty Images_costa rica MAYELA LOPEZAFP via Getty Images

Naturen har ingen tid å miste

SAN JOSÉ – Costa Rica kan i år feire 200 år som selvstendig stat. Det er en god anledning til å hedre våre forfedre og tenke på våre etterkommere. Og vi inviterer verden til å feire med oss. De som ikke kan komme til Costa Rica, bør feire ved å verne om jordas land og hav — kilden til alt liv.

Mer spesifikt bør myndigheter, bedrifter, lokalsamfunn og individer forplikte seg til å konservere minst 30 % av jordas land og hav innen 2030. Forskere har fastslått at dette «30 x 30»-målet er minstenivået av konservering som kreves for å forhindre katastrofalt tap av natur og for å dempe klimaendringene.

Men 30 x 30 skjer ikke av seg selv. Det vil kreve tid, oppmerksomhet og penger. Økonomer har beregnet at det som skal til for å oppnå dette målet, utgjør mindre enn en tredjedel av pengebeløpet som myndigheter bruker på å subsidiere aktiviteter som ødelegger naturen. (Målet oppnås ved å konservere verdens viktigste uberørte naturområder og gjenopprette habitater som er forringet.) Det er oppløftende at ni store filantropiske organisasjoner nylig har gitt løfter om å gi fem milliarder dollar til «30 x 30»-initiativet, den største donasjonen til naturen noensinne.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/7ngkC21nb