22

Nestabilní ekonomický řád?

LAGUNA BEACH – Odklon rozvinutých ekonomik od ekonomiky globální – a v případě Velké Británie i od regionálních obchodních dohod – poutá v poslední době velkou pozornost. V situaci, kdy se základní struktury globální ekonomiky ocitají pod tlakem, by to mohlo mít dalekosáhlé důsledky.

Drtivá většina světových ekonomik je – ať už z vlastního rozhodnutí, nebo z nutnosti – součástí multilaterálního systému, který poskytuje jejich protějškům v rozvinutém světě, zejména Spojeným státům a Evropě, obrovská privilegia. Z nich jsou nejvýraznější tři.

Za prvé emitují rozvinuté ekonomiky hlavní světové rezervní měny, a proto mají možnost vyměňovat vlastní potištěné kousky papíru za zboží a služby produkované jinými. Za druhé jsou dluhopisy těchto ekonomik pro většinu globálních investorů kvaziautomatickou složkou portfoliových alokací, takže rozpočtové schodky jejich vlád se zčásti financují z úspor jiných zemí.

A poslední klíčovou výhodou rozvinutých ekonomik je hlasovací síla a zastoupení. V brettonwoodských institucích (Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance) disponují právem veta nebo blokační menšinou, což jim dává nepřiměřeně velký vliv na pravidla a postupy, jimiž se řídí mezinárodní hospodářská a měnová soustava. A vzhledem k jejich historické nadvládě nad těmito organizacemi mají jejich státní příslušníci fakticky zaručené nejvyšší posty.