stiglitz287_NIPAH DENNISAFP via Getty Images_covax Nipah Dennis/AFP via Getty Images

Hvordan unngå en K-formet global utvikling

NEW YORK – Amerikanere forventer å kunne feire «uavhengighet» fra COVID-19 innen uavhengighetsdagen 4. juli. Innen det skal alle voksne amerikanere ha fått tilgang på vaksiner. Men for mange utviklingsland og framvoksende økonomier er det lenge til krisen er over. Som vi viser i en rapport skrevet for Commission on Global Economic Transformation — et utvalg nedsatt av instituttet for ny økonomisk tenkning (INET) — må alle land i verden være frigjort fra viruset dersom vi skal oppnå rask global innhenting av økonomien.

Fordi koronaviruset muterer, står alle i fare så lenge det sprer seg et eller annet sted. Det er derfor avgjørende at vaksiner, verneutstyr og behandlingsmidler blir distribuert til alle deler av verden så fort som mulig. I den grad dagens forsyningsproblemer er en følge av et dårlig utformet internasjonalt regime for intellektuelle eiendomsrettigheter (IP), er problemene i bunn og grunn kunstige.

IP-reform har lenge vært nødvendig. Men det som haster mest nå er å samkjøre slike rettigheter — eller sette dem til side — knyttet til produkter vi trenger i kampen mot COVID-19. Mange land ber på sine knær, men pressgrupper fra næringslivet i de avanserte økonomiene har motsatt seg dette, og myndigheter har gitt etter for slike snevre interesser. Framveksten av «pandeminasjonalisme» har avdekket en rekke svakheter ved det globale handels- og investeringsregimet, samt IP-regimet (som INET-utvalget vil ta opp i en senere rapport).

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/62uIiMJnb