0

Veřejné zdraví na mapě

SEATTLE – Před pětadvaceti lety byl stav veřejného zdraví pro velké populace zhruba stejný, jako když se snaží lékař léčit pacienta bez pořádné diagnózy. Nemoci, které zkracují životy a způsobují rozsáhlou bolest, nebyly pečlivě sledovány.

Ti, kdo se soustředili na problematiku určitých nemocí, v dobré víře zveřejňovali počty mrtvých, aby si tak pomohli k pozornosti a financování. Když se však sešla všechna tvrzení, byl součet mnohem vyšší než reálné číslo počtu zemřelých v ten daný rok. A i když politici měli správná data, obvykle obsahovala pouze příčinu smrti, ne onemocnění, která postihovala žijící.

K řešení tohoto problému jsme v roce 1990 Alan Lopez a já odstartovali projekt Global Burden of Disease (GBD). Ti s rozhodovacími pravomocemi potřebují informace o největších světových zdravotních hrozbách a o tom, jak se měnily v čase, ve věkových skupinách a s pohlavím, aby tak mohli zajistit, že má každý možnost žít co nejdelší a nejzdravější život.

Aby se zajistilo, že se každé úmrtí bude počítat pouze jednou a také prostřednictvím komplexních statistik o příčinách smrti, dokáže GBD porovnat vliv rakoviny, bolesti zad či deprese. Umožňuje to také srovnání úrovně zdravotní péče napříč zeměmi.

Studie GBD z roku 1990 a následná opakování pozvedly úroveň měření zdraví populace, čímž poskytly rozhodujícím orgánům spolehlivější a užitečnější informace. Otevřelo to také mezinárodní komunitě oči s ohledem na důležitost přehlížených nemocí, jako jsou duševní onemocnění či zranění v dopravě. Dárci jako Světová banka či Nadace Billa & Melindy Gatesových používají data GBD ke správnému směřování svých investic a již více než 30 zemí provedlo vlastní studie o zátěži chorob.

Země jako Austrálie, Botswana, Čína, Mexiko, Norsko, Rwanda, Saudská Arábie a Spojené království používají nálezy GBD pro tvorbu zdravotní politiky. Výsledky GBD projektu v Číně, který zahájen během politického summitu v roce 2013, zvýšily povědomí o smrtelném vlivu znečištění ovzduší na obyvatelstvo země. Tato zjištění pomohla upravit snahy čínské vlády o omezení negativního efektu znečištění na zdraví, a čínští vědci jsou v současnosti klíčovými členy globální společné iniciativy.

Když ve Rwandě GBD studie odhalila, že vaření za použití pevných paliv znečišťuje vzduch v místnostech tak, že je častou příčinou úmrtí, spustila vláda program s distribucí jednoho milionu čistých sporáků do nejzranitelnějších domácností. Rwandští vědci a pracovníci ministerstva zdravotnictví – včetně samotné ministryně – jsou důležitými přispěvateli do GBD.

Díky úsilí více než 1300 spolupracovníků ze 114 zemí se dnes GBD neustále zlepšuje. Tito spolupracovníci vylepšují modely, na kterých se staví projekt, prověřují výsledky studií, přispívají novými soubory dat a oznamují výsledky médiím, vzdělávacím institucím a politikům. Poslední studie GBD odhalila, že další z nemocí, co je v mezinárodních rozvojových kruzích zřídka diskutována – bolest spodních zad a krku – je čtvrtou největší příčinou úbytku zdraví na světě. Zdůraznila také velké tempo epidemiologické přeměny ve středně příjmových zemích a přetrvávání přenosných, těhotenských, novorozeneckých a výživových poruch v subsaharské Africe.

GBD by ale mohlo udělat více k informovanosti politických debat a k pobídnutí akce ke zlepšení zdraví, pokud by bylo schopné poskytnout detailnější rozbor dat. Tvůrci politiky se zodpovídají v prvé řadě svým voličům, jejichž specifické potřeby musí reflektovat. Odhady o místní zátěži chorobou budou nepostradatelné pro boj s nemocemi jako je ebola, pro kontrolu rostoucího počtu obětí neinfekčních nemocí ve středně příjmových zemích, a také pro splnění Udržitelných rozvojových cílů vztahujících se ke zdraví matek a dětí s subsaharské Africe.

Institut pro zdravotní metriku a vyhodnocení, který vedu, vytváří geoprostorové mapy zatížení chorobami s průlomovou úrovní rozlišení, aby tak rozhodujícím orgánům pomohl lépe využít jejich data. Tvorba těchto map je možná díky metodám vyvinutým v Malaria Atlas Project, který vytvořil lepší prostorové porozumění malárie, než jaké máme pro jakýkoliv jiný patogen.

Geoprostorové mapy přesně určit oblasti, které dělají vynikající pokrok, což nám umožní identifikovat společenství, která věci dělala jinak než jejich sousedi. Tyto případové studie mohou umožnit společenstvím replikovat navzájem své úspěchy. Jedním z příkladů je Cali v Kolumbii, které v 90. letech snížilo množství vražd poté, co starosta Rodrigo Guerrero zpřísnil omezení na alkohol, představil rozvojové programy pro komunity v nejvíce zbídačených oblastech a zavedl dočasný zákaz zbraní na veřejných místech.

Starosta Bogoty, kolumbijského hlavního města, se o programu dozvěděl v Cali a zavedl podobná opatření, která stabilně snížila počet vražd ve městě. Od té doby pracoval Guerrero s Inter-americkou rozvojovou bankou na vývoji programů, které pomáhají snižovat násilí v komunitách dalších zemí Latinské Ameriky. V roce 2014 vyhrál Guerrero Roux Prize za jeho využití dat ke zlepšení zdraví, což dále zvýšilo povědomí o jeho práci. Geoprostorové mapování nám pomůže najít více Rodrigů Guerrerů a podporovat jejich výsledky.

Při tom, jak mezinárodní společenství spojuje síly s cílem najít prostředky potřebné k financování a monitorování pokroku vůči následovníku MDGs, Udržitelným rozvojovým cílům, bude geoprostorové mapování klíčové pro sledování pokroku a ukázání, že je potřeba změny kurzu. Jsme mnohem dále, než jsme byli v roce 1990, pokud jde o měření zdraví. Se soustředěnou snahou a dalšími inovacemi můžeme v dalších 25 letech udělat ještě více pokroku a pomoci tak světu vytěžit z našich kolektivních investic do zdraví co nejvíce.