moyo20_Jack TaylorGetty Images_britain Jack Taylor/Getty Images

Det globale Storbritannia skrider frem

LONDON – Skeptikere har lenge hevdet at Storbritannias glansdager er over. De viser til at landet scorer midt på treet i PISA-undersøkelsen og at bare en eneste britisk bedrift, HSBC, er blant de 50 største børsnoterte selskapene i verden. (Til sammenligning er det fire tyske selskaper.) Og de sier Brexit sannsynligvis vil svekke, ikke styrke, britenes anseelse i verden.

Men jeg er ikke enig i denne vurderingen. Storbritannia er tross alt et av noen få land som har produsert en effektiv COVID-19-vaksine på rekordtid. Landet ligger i front av det globale grønne energiskiftet, og var den første store økonomien som vedtok en ny klimalov med krav om at landet ikke lenger skal bidra til global oppvarming innen 2050. I tillegg har Storbritannia fortsatt sine fordeler knyttet til språk og beliggenhet. Og landet har fortsatt sine gode universiteter og høyt utviklede finansmarkeder. Storbritannia er også et foregangsland for rettstatsprinsipper.

Når Storbritannia er vertskap for det kommende G7-toppmøtet i Cornwall, vil politiske ledere og næringslivsledere gjerne vite hvor landet står i forhold til de tre saksområdene som til sammen vil snu opp ned på den globale handelen og virke som en katalysator for den økonomiske veksten de neste tiårene: forholdet til Kina, teknologisk innovasjon og ren energi.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/FWjBLlOnb