Dávat, až to zbaví bolesti

Ve své nové knize Konec chudoby popisuji, jak je možné vymýtit do roku 2025 krajní chudobu, avšak pouze za předpokladu, že bohatý svět dodrží svůj slib a pomůže nejchudším zemím. Aby mohla ekonomika prosperovat a pečovat o investice ze strany soukromého sektoru, jež jsou nezbytné pro dosažení dlouhodobého růstu, potřebuje fungující systém zdravotnictví a vzdělávání, investice do půdních živin a vodního hospodářství a základní infrastrukturu, jako je elektřina a motorizovaná přeprava. Přesto nejchudší státy, a to ani dobře spravované, nemají k financování těchto investic dostatek zdrojů.

Nedostatek adekvátní zahraniční pomoci patří k největším ostudám na naší planetě a Spojené státy zaostávají nejvíc ze všech. Je naléhavě potřeba, aby USA procitly do globální reality a začaly plnit své závazky.

Nejznámějším konkrétním slibem bohatých zemí je poskytovat nejchudším státům pomoc ve výši alespoň 0,7% jejich HNP. Závazek má svůj počátek v době před 44 lety, v roce 1961, kdy Valné shromáždění Organizace spojených národů za svůj cíl přijalo nezbytnost významně zvýšit zahraniční pomoc „tak, aby co nejdříve dosáhla přibližně 1% úhrnu národních důchodů hospodářsky vyspělých zemí.“ Tou dobou byla zahraniční pomoc asi na úrovni 0,5% důchodu bohatých zemí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/cOZOfaB/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.