9

Regel het toezicht op migratie

DHAKA – Op de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vorig jaar beloofden wereldleiders om samen te werken om een veilige, ordelijke, regelmatige, en verantwoordelijke migratie te garanderen. Ze zullen dit jaar meer moeten doen om deze belofte in te willigen.

De lidstaten van de VN erkennen de vele voordelen van migratie, inclusief zijn rol in het stabiliseren van de mondiale arbeidsmarkt, het verspreiden van kennis en ideeën, het creëren van diasporas die groei en investeringen aanjagen, en het in stand houden van economieën wereldwijd door geldzendingen, die voor de gezondheidszorg, onderwijs, en woonlasten van familie in het thuisland betalen.

Maar deze voordelen zijn makkelijk verspeeld wanneer migratie niet verantwoordelijk en in een geest van samenwerking overzien wordt, zoals we recent hebben kunnen zien bij de crises in de Middellandse Zee, de Andamanse Zee, de Midden-Amerikaanse corridor, de Sahel, en de Hoorn van Afrika.

Er zijn dit jaar meer dan 4300 migranten die hun bestemming probeerden te bereiken gestorven. Op de Middellandse Zee alleen al zijn er 3200 mensen omgekomen, en in de Andamanse Zee, net buiten de baai van Bengalen, zijn duizenden migranten gestrand op schepen zonder plek om aan land te gaan, of worden gegijzeld door hun smokkelaars.