9

Jak správně řídit migraci

DHÁKA – Na loňském zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů slíbili vedoucí světoví představitelé, že budou spolupracovat na zajištění bezpečné, spořádané, stabilní a zodpovědné migrace. Letos musí učinit více, aby tento závazek realizovali.

Členské státy OSN připustily, že migrace má řadu výhod: mimo jiné se podílí na stabilizaci globálních trhů práce, šíření znalostí a myšlenek, vytváření diaspor, které podněcují rozvoj obchodu a investic, a podpoře ekonomik po celém světě prostřednictvím peněz zasílaných do domovských zemí, kde se z nich financují zdravotní péče, vzdělání a bydlení rodinných příslušníků.

Tyto výhody se však snadno promarní, pokud – jak jsme byli nedávno svědky v případě krizí ve Středozemním moři, Andamanském moři, středoamerickém koridoru, Sahelu a Africkém rohu – není migrace zodpovědně a ve vzájemné spolupráci řízena.

Více než 4300 migrantů v letošním roce zemřelo, když se snažili dorazit na místo určení. Jen ve Středozemním moři zahynulo 3200 lidí a v Andamanském moři, nedaleko na východ od Bengálského zálivu, zůstaly tisíce migrantů uvězněny na člunech, které neměly kde přistát, případně je jejich pašeráci drželi jako rukojmí.