Pacific Press/Getty Images

Jak správně řídit migraci

DHÁKA – Na loňském zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů slíbili vedoucí světoví představitelé, že budou spolupracovat na zajištění bezpečné, spořádané, stabilní a zodpovědné migrace. Letos musí učinit více, aby tento závazek realizovali.

Členské státy OSN připustily, že migrace má řadu výhod: mimo jiné se podílí na stabilizaci globálních trhů práce, šíření znalostí a myšlenek, vytváření diaspor, které podněcují rozvoj obchodu a investic, a podpoře ekonomik po celém světě prostřednictvím peněz zasílaných do domovských zemí, kde se z nich financují zdravotní péče, vzdělání a bydlení rodinných příslušníků.

Tyto výhody se však snadno promarní, pokud – jak jsme byli nedávno svědky v případě krizí ve Středozemním moři, Andamanském moři, středoamerickém koridoru, Sahelu a Africkém rohu – není migrace zodpovědně a ve vzájemné spolupráci řízena.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/bObefZM/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.