0

Jak popohnat latinskou Ameriku

Jednou z největších záhad světové ekonomiky je slabá výkonnost latinské Ameriky. Již od počátku osmdesátých let je latinská Amerika zaseknutá: ve většině zemí tohoto regionu rostou příjmy na hlavu pomalu (pokud vůbec) a jedna velká krize zde stíhá druhou. Bylo již odzkoušeno mnoho různých strategií, zejména liberalizace obchodu, privatizace nevýkonných státních podniků a rozpočtové reformy. Cosi však latinskou Ameriku stále brzdí.

Absence silného růstu je ještě nepochopitelnější ve světle mnoha výhod a sociálních úspěchů latinské Ameriky. Je zde dostatek přírodních zdrojů a obrovské množství úrodné půdy. Podmínky pro zdraví jsou zde přiměřeně dobré a všechny latinskoamerické země učinily pokrok v boji proti negramotnosti: míra gramotnosti dospělého obyvatelstva dosahuje ve většině zemí 90 i více procent.

Navíc se v oblasti prudce snižuje porodnost, a to dokonce do té míry, že počet obyvatel v mnoha zemích začne v příštích desetiletích pravděpodobně klesat. Postavení žen se zlepšilo a dívky dnes mají rovný přístup ke vzdělání, přičemž v mnoha zemích je jich na školy přijímáno dokonce více než chlapců. Latinská Amerika je možná známa svou „machistickou" kulturou, ale ženy zde stále více participují na trhu pracovních sil a dosahují význačného politického a společenského postavení.

Latinská Amerika se může pochlubit i dalšími dlouhodobými výhodami. Většina obyvatel žije blízko u pobřeží s dobrým přístupem k mezinárodnímu obchodu a většina jich žije ve městech, což je pro hospodářský růst také výhoda. Region sice není podle mezinárodních měřítek chudý, ale spíše jako by se zasekl kdesi v pásmu středních příjmů, mezi nejchudšími oblastmi světa a státy s vysokými příjmy v severní Americe, Evropě a východní Asii.