Jak popohnat latinskou Ameriku

Jednou z největších záhad světové ekonomiky je slabá výkonnost latinské Ameriky. Již od počátku osmdesátých let je latinská Amerika zaseknutá: ve většině zemí tohoto regionu rostou příjmy na hlavu pomalu (pokud vůbec) a jedna velká krize zde stíhá druhou. Bylo již odzkoušeno mnoho různých strategií, zejména liberalizace obchodu, privatizace nevýkonných státních podniků a rozpočtové reformy. Cosi však latinskou Ameriku stále brzdí.

Absence silného růstu je ještě nepochopitelnější ve světle mnoha výhod a sociálních úspěchů latinské Ameriky. Je zde dostatek přírodních zdrojů a obrovské množství úrodné půdy. Podmínky pro zdraví jsou zde přiměřeně dobré a všechny latinskoamerické země učinily pokrok v boji proti negramotnosti: míra gramotnosti dospělého obyvatelstva dosahuje ve většině zemí 90 i více procent.

Navíc se v oblasti prudce snižuje porodnost, a to dokonce do té míry, že počet obyvatel v mnoha zemích začne v příštích desetiletích pravděpodobně klesat. Postavení žen se zlepšilo a dívky dnes mají rovný přístup ke vzdělání, přičemž v mnoha zemích je jich na školy přijímáno dokonce více než chlapců. Latinská Amerika je možná známa svou „machistickou" kulturou, ale ženy zde stále více participují na trhu pracovních sil a dosahují význačného politického a společenského postavení.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/6IiORTQ/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.