0

Jak napravit korupci

NEW YORK – Právě jsem se vrátil z Indie, kde jsem měl přednášku v indickém parlamentu, ve stejném sále, kde nedávno hovořil americký prezident Barack Obama. Zemí právě zmítal skandál. Kvůli gigantickému podvodu na ministerské úrovni odteklo mnoho miliard dolarů ze sektoru mobilních telefonů k jednomu zkorumpovanému politikovi.

Několik poslanců však zarazilo také zjištění, že když k nim Obama promlouval, četl z „neviditelného“ čtecího zařízení. To vedlo publikum k mylnému domnění, že americký prezident hovoří spatra, kteréžto umění se v Indii vysoce cení.

Obě epizody byly pokládány za jistou formu korupce: jedna se týkala peněz, druhá podvodu. Oba prohřešky očividně nelze co do morální pokleslosti srovnávat. Obamova epizoda však dokládá, že při hodnocení zkorumpovanosti určité společnosti existují významné mezikulturní rozdíly.

Organizace Transparency International a příležitostně i Světová banka s oblibou hodnotí země podle míry korupce, přičemž sdělovací prostředky poté ustavičně citují, jak si daná země stojí. Kulturní rozdíly mezi zeměmi však podkopávají legitimitu podobných hodnocení – která jsou koneckonců založená na průzkumech mezi veřejností. To, co udělal Obama, je ve Spojených státech docela běžná praxe (i když od řečníka jeho kvalit by člověk možná očekával více); v Indii tomu tak není, neboť podobná metoda se zde pokládá za odsouzeníhodnou.