Patologický boom německého exportu

Německo je světovým průmyslovým bazarem. Žádná jiná země nemůže svým mezinárodním klientům nabídnout tak širokou paletu průmyslových výrobků. Německo má 450 skrytých mistrů světa v oblasti úzce specializovaných produktů a hostí patnáct z dvaceti největších veletrhů na světě. Kromě toho je také největším světovým vývozcem komerčních produktů a druhým největším vývozcem zboží a služeb.

Zároveň se však Německo postupně stává bazarovou ekonomikou i v jiném slova smyslu, protože se dnes specializuje na činnosti, které mají blízko k zákazníkům, zatímco stále větší podíl své výroby s vysokou přidanou hodnotou stěhuje do zemí s nízkou úrovní mezd. Jinými slovy se role Německa ve světové ekonomice postupně přesouvá z výrobce na obchodníka. V důsledku toho obsahuje jeho vývoz stále vyšší podíl dováženého zboží a služeb, zatímco domácí přidaná hodnota na jednotku exportu rychle klesá.

V popředí bazarové ekonomiky stojí automobilový průmysl a elektroprůmysl. Aby totiž zůstaly cenově konkurenceschopné, opírají se o dovážené komponenty. Výroba elektrických produktů, jako jsou čipy a pasivní zařízení, se v mnoha případech zcela přesunula do Asie a i výroba těch automobilů, které se ještě stále montují v Německu, se silně opírá o součástky vyrobené ve východní Evropě.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/cjcArzA/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.