0

Pět šoků pro Německo

V posledních deseti letech je Německo nejpomaleji rostoucí ekonomikou v Evropské unii a Evropa nejpomaleji rostoucím kontinentem na světě. Mezi lety 1995 a 2005 zaznamená Německo růst o pouhých 14,6%, zatímco stará EU vzroste v průměru o 24%, USA o 39,9% a světová ekonomika o 45,6%. Proč si Německo vede tak špatně?

Jedna teorie, k níž se hlásí i předseda německé vládní sociálnědemokratické strany Franz Müntefering, zní, že Německo je již tam, kde ostatní teprve chtějí být. Pomalý německý růst je podle něj známkou přirozené konvergence.

Tato teorie však není přesvědčivá. Pokud jde o příjem na obyvatele, bylo Německo v poslední době předstiženo hned několika členskými zeměmi EU včetně Irska, Velké Británie, Nizozemska a Francie a stále roste pomaleji než všechny tyto země.

Další, o něco přijatelnější teorie zní, že v průběhu posledních patnácti let postihlo Německo současně několik vnějších problémů či šoků. Vzhledem ke své strnulosti, rozsáhlému systému sociální péče a přeregulovanému trhu práce nedokázala země na tyto šoky reagovat a dostala se do potíží. Tato teorie se odvolává na hypotézu britského historika Arnolda Toynbeeho, podle něhož se impéria hroutí, protože nejsou s to reagovat na vnější výzvy.