Německý deficit Evropy

BERLÍN – Německo kdysi bývalo srdcem evropské integrace. Jeho státníci tvrdili, že Německo nemá nezávislou zahraniční politiku, pouze politiku evropskou. Po pádu Berlínské zdi si vedoucí představitelé uvědomili, že sjednocení Německa je možné jen v kontextu jednotné Evropy, a byli ochotni přinést oběti, aby zajistili, že Evropa sjednocení akceptuje. Přispívali o něco více a brali od ostatních o něco méně, čímž usnadnili dohodu.

Tyto doby skončily. Euro je v krizi a Německo je hlavním protagonistou. Němci už se necítí tak bohatí, a nechtějí proto nadále fungovat jako bezedná kapsa pro zbytek Evropy. Tato změna postoje je pochopitelná, ale současně zastavila proces evropské integrace.

Euro bylo v době svého zavedení už z podstaty neúplnou měnou. Maastrichtská smlouva založila měnovou unii bez unie politické – centrální banku bez centrální pokladny. V oblasti suverénních úvěrů hrály členské země eurozóny samy na sebe.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/szkA4Jk/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.