0

Odklon Německa od Evropy

BERLÍN – „Co se to s Německem děje?“ ptají se čím dál častěji lidé na obou březích Atlantiku. V Berlíně ale nikdo jejich otázce podle všeho nerozumí.

Pochybnosti nad německou úlohou se velkou měrou týkají současné ekonomické a finanční krize a také slabosti Evropské unie a jejích institucí. Od nezdarů v referendech o evropské ústavě a Lisabonské smlouvě řídí EU autopilot, její úředníci. S 27 členskými státy a bez reformy institucí a postupů jsou procesy EU mučivě neefektivní.

Krize také vždy představují okamžik pravdy, protože neúprosně odhalují silné i slabé stránky všech zúčastněných. Právě proto teď Evropa nepotřebuje vůdčí schopnosti slabé Evropské komise ani jiných evropských institucí, nýbrž hlavních měst svých předních členských států.

Tak jako vždy, když jsou v sázce vážné ekonomické a finanční záležitosti, upírají lidé zraky k Německu, největší ekonomice EU. Ten pohled je ale vyvádí z míry, protože Německo vůdčí úlohu otevřeně odmítá.