A voter casts his ballot in early voting in German federal elections Sean Gallup/Getty Images

Cesta vpřed pro německou ekonomiku

MNICHOV – Příští německá vláda bude čelit ekonomickým výzvám v pěti klíčových oblastech: digitalizace a automatizace, demografické změny, globalizace, klimatické změny a evropská integrace.

Pokud jde o digitalizaci, Německo má sklon oscilovat mezi přehnaným nadšením pro rozšiřování optických sítí a strachem z dopadu nových, do značné míry neregulovaných obchodních modelů, jako jsou ty, na nichž stojí avataři „úspor ze sdílení“ typu Uber či Airbnb.

Němečtí politici však nesmí na tyto sentimenty reagovat zbrkle. Rozvinutí celostátní optické sítě by bylo na rozdíl od pouhé údržby nejpotřebnějších místních sítí nákladné a neefektivní. A politici by měli zaměřit své regulační úsilí na zajištění, aby rozumné digitální obchodní modely a soukromé investice nenarážely na překážky.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/dNqqK1q/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.